2. Vraag

-------

Gevraagd - Lotgenotencontact

Mijn naam is 'Maria' (pseudoniem). Ik ben 23 jaar en ik vermoed dat mijn vader een autistische stoornis heeft. Ik zou graag in contact komen met leeftijdsgenoten tot ongeveer 30 jaar (of eventueel ouder), die ook een ouder met autisme hebben of een vermoeden hebben. Ik zoek in eerste instantie iemand met wie ik mailcontact kan hebben. Reacties kunnen naar: imaria0922@gmail.com.


Datum plaatsing: 26 april 2014


-------

GEVRAAGD: 
- MENSEN MET EEN OUDER MET AUTISME ÈN OUDERS MET AUTISME
VOOR INTERVIEWS T.B.V. ONTWIKKELING SPEL (AFSTUDEEROPDRACHT OPLEIDING CREATIEVE THERAPIE BEELDEND)

Ik ben een vierdejaars student aan de opleiding creatieve therapie beeldend.
Voor mijn afstudeeronderzoek wil ik een spel ontwikkelen met beeldende opdrachten om het contact tussen autistische ouder en het kind te verbeteren.
Nu ben ik op zoek naar mensen die een autistische ouder hebben om te interviewen. Ik wil graag te weten komen tegen welke problemen u aanliep als kind, op sociaal gebied en in de communicatie. Hoe u het ervaren hebt om met een autistische ouder te leven / op te groeien, en of u zelf misschien nog tips hebt voor andere mensen die een autistische ouder hebben. Ook ouders met autisme zijn welkom om te reageren!

Als u wilt meewerken aan mijn onderzoek stuur dan een mailtje naar charlotte.slotboom@student.hu.nl dan kunnen we een afspraak maken.
Als u mij liever wilt bellen kan dat ook. Mijn nummer is: 06-14957643.

Bij voorbaat dank! 

Charlotte Slotboom


Datum plaatsing: 04 april 2014

-------

GEVRAAGD - MEDEWERKING AAN ONDERZOEK 

Onderzoek naar de gevolgen van opgroeien in een gezin waarin
één van 
de ouders (vermoedelijk) een ASS heeft.

Bent u opgegroeid in een gezin waarin één van de ouders (vermoedelijk) een autisme spectrum stoornis heeft? En wilt u meedoen aan een onderzoek naar de gevolgen daarvan door het schriftelijk beantwoorden van een aantal vragen? 
De vragenlijst wordt gebruikt voor een afstudeeronderzoek in het kader van mijn Post- HBO opleidingen Begeleidingskunde en Contextueel Therapeut.

Wilt u informatie, heeft u vragen of wilt u meedoen aan het onderzoek? Dan kunt u terecht bij Hester Lever: e-mail info@hesterlever.nl of telefonisch 06-22585033.


De antwoorden worden op een anonieme manier verwerkt en herkenning berust op een misverstand! Hartelijk dank voor uw medewerking!


Datum plaatsing: 06 april 2014

-------

GEVRAAGD - MEDEWERKING AAN ONDERZOEK

Onderzoek naar ervaringen van (volwassen) kinderen van autistische ouder(s)

Tot op heden richt het merendeel van de wetenschappelijke onderzoeken naar autisme en ouderschap zich op de ervaringen van niet-autistische ouders met één of meerdere autistische kinderen. De omgekeerde situatie, de ervaringen van niet-autistische kinderen met een autistische ouder (of ouders), is vrijwel niet onderzocht. Met mijn onderzoek wil ik hier verandering in brengen. Door de verhalen van kinderen met (een) autistische ouder(s) als uitgangspunt te nemen wil ik meer inzicht krijgen in de beleving van 'autistisch ouderschap' zoals dit ervaren wordt en werd door het kind.

Omdat tijden veranderen en de verwachtingspatronen die we hebben ten opzichte van ouders de laatste decennia sterk veranderd zijn wil ik in mijn onderzoek extra aandacht besteden aan de historische context en verschillen tussen generaties. Ervoeren bijvoorbeeld mensen die in de jaren ’50 opgroeiden in een gezin met een autistische ouder dit anders dan mensen die in de jaren ’80 opgroeiden? Of lijken ervaringen sterk op elkaar? Door middel van interviews (die anoniem verwerkt zullen worden!) hoop ik hier stukje bij beetje meer over te weten te komen. 

Ik  ben voor mijn onderzoek op zoek naar mensen die:
-     zijn opgegroeid in een gezin waarvan minimaal één ouder een stoornis in het                     autistisch spectrum heeft, óf waarbij een sterk vermoeden bestaat dat dit zo is
-     zelf géén diagnose binnen het autistisch spectrum hebben
-     geboren zijn tussen 1942 en 1962 óf tussen 1972 en 1992
-     niet meer bij hun ouder(s) thuis wonen

Herkent u zich in bovenstaande beschrijving, én wilt u een bijdrage leveren aan mijn onderzoek in de vorm van het geven van een interview? Dan ben ik op zoek naar u! 
Voor meer informatie over het onderzoek, of het maken van een afspraak, kunt u contact met mij opnemen via dit email adres: oudermetautisme@gmail.com.

Ik zie uw reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Esther Pars-van Weeterloo
Research-masterstudente aan de Universiteit van Amsterdam


Nb: Alle interviews worden gegarandeerd volledig geanonimiseerd om uw privacy èn die van uw omgeving te waarborgen!

Datum plaatsing: 03 oktober 2013


Aanvulling (10 november 2013): 
Er hebben zich inmiddels voldoende mensen voor deelname aan dit onderzoek aangemeld en het traject van afnemen van interviews is gestart. 
Mogelijk ontstaat er in de loop van het onderzoek nog behoefte aan extra deel-nemers, bijvoorbeeld uit bepaalde (doel-)groepen; om deze reden blijft overleg
met de onderzoekster m.b.t. eventuele deelname aan het onderzoek mogelijk.

Datum aanvulling: 10 november 2013

-------

GEVRAAGD - HULP/BEGELEIDING OUDER(S) MET AUTISME

WIE WEET WAAR een ouder met autisme goede hulp / begeleiding zou kunnen krijgen bij het opvoeden van zijn of haar kind(je)???

Reacties graag naar 'KAsper.nederland@gmail.com', o.v.v. hulp/begeleiding ouder(s) met autisme. Bij voorbaat dank!

KAsper, 25 november 2012

-------

GEVRAAGD - ADVOCATEN MET VERSTAND VAN ‘AUTISME IN GERECHTELIJKE PROCEDURES’

Meer en meer spelen er juridische geschillen (echtscheidingen, omgangsrege-lingen) waarbij duidelijk is of wordt dat (waarschijnlijk) autisme bij de (ex)partner / ‘andere ouder’ een rol speelt.
Niet in alle gevallen heeft het autisme een duidelijke invloed op het verloop en de inhoud van de procedure, maar in sommige gevallen ook juist weer wèl.

Omdat advocaten en rechters vaak nog niet (goed) begrijpen wat autisme is, wat het doet en welke gevolgen het heeft is het van groot belang bij eventuele rechtszaken niet alleen een in juridisch opzicht goede advocaat te hebben, maar ook één die een ‘open geest’ heeft, en kan begrijpen wat u bedoelt als u het heeft over (mogelijk) autisme van uw (ex)partner. Autisme van de (ex)partner/ouder kan nl. zowel aanzienlijke gevolgen hebben op inhoudelijk vlak - voor de beide (ex)partners èn - misschien nog wel het meest - voor de kinderen! – als ook voor de manier waarop de procedure zelf zal verlopen en gevoerd zal worden. Het is daarom praktisch en van belang dat een betrokken advocaat, en via deze voor zover nodig de oordelende rechter(s), een zo goed mogelijk inzicht heeft in deze gevolgen!

Om enerzijds de - mogelijk onnodige - kosten van juridische procedure(s) zo veel mogelijk te beperken en anderzijds een uitspraak te verkrijgen die zo veel mogelijk recht doet aan de betreffende situatie is het dus van groot belang een advocaat in de arm te nemen die op de juiste wijze om kan gaan met ‘autisme in gerechtelijke procedures’. Iemand die u ook vanuit die kennis en kunde goed kan bijstaan in een toch al complexe, tijd-, geld- en energievragende situatie!

Heeft u of weet u een dergelijke advocaat, waar dan ook in het land, laat het dan a.u.b. weten via: KAsper.nederland@gmail.com !

Nb: KAsper realiseert zich dat ook mensen met een - mogelijke – autisme spectrum stoornis behoefte zullen hebben aan de juiste juridische bijstand in eventuele gerechtelijke procedures. KAsper adviseert hen waar nodig hierover contact op te nemen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en/of PAS, de belangenvereniging voor volwassenen met autisme. Kasper vindt het van belang dat iedereen, mèt of zonder (mogelijk) autisme, over de juiste en geschikte rechtshulp kan beschikken! KAsper vindt het óók van belang dat de rol van autisme binnen relaties erkend en herkend wordt, in het belang van allen die daarbij betrokken zijn!

KAsper, april 2012

-------
 
OPROEP - PSYCHOTHERAPIE VOOR KASPERKINDEREN

Steeds vaker krijgt KAsper de vraag naar geschikte therapeuten die (volwassen) KAsperkinderen kunnen begeleiden bij het omgaan met - de gevolgen van - het autisme van hun vader en/of hun moeder.
 
Weet jij / u iemand die deze begeleiding kan bieden? Geef het alsjeblieft door aan KAsper via het e/mailadres: KAsper.nederland@gmail.com.
KAsper geeft deze informatie graag door aan andere KAsperkinderen, zodat ook zij (sneller) de weg naar goede hulp en begeleiding kunnen vinden.
 
Bij voorbaat dank!
 
KAsper - 19 mei 2011
 
-------

Gevraagd - Lotgenotencontact

Hallo iedereen,

 

Ik ben op zoek naar lotgenoten die +- hetzelfde hebben meegemaakt.

Sinds een 4tal jaar weet ik dat mijn moeder autisme heeft omdat het bij mijn oudste zoon is vastgesteld. Nu weet ik waarom ze zo snel op psychiatrie lag. Ze had 3 kinderen op 4j tijd. Dit kon ze niet aan. Voor het minste kregen wij ook slaag v.d. zweep! Een echt paardenzweep, ons vader kon slaan & zij beveelde wanneer het genoeg was! Voor de rest heb ik ook nooit liefde gekend. Hierdoor heb ik nog altijd een minderwaardigheidsgevoel.

Volgens mij heb ik dit nog niet verwerkt want ik heb nog regelmatig angstdromen over dat ik niets goeds kan doen & word echt angstig wakker waarvan ik nog enige tijd moet bekomen.

Heeft er iemand soortgelijke dingen meegemaakt? Zou graag met lotgenoten hierover willen praten. Graag reacties via lynnvandenbrouck@gmail.com. (pseudoniem)

 

Datum plaatsing: 03 december 2011


-------


Gevraagd - Lotgenotencontact

Ik ben een 21 jarige meid uit Limburg die opzoek is naar een lotgenoot. 
Graag zou ik samen met deze persoon ervaringen delen omtrent het opgroeien met autistische gezinsleden (in mijn geval vader & broer). Tevens zou ik samen onze ervaringen/problemen willen delen met de gevolgen hiervan in het dagelijks leven. 
Dit lotgenotencontact mag wat mij betreft telefonisch, per mail of face tot face. 
Voor nadere toelichting/interesse kunt u mailen naar blijven.proberen@hotmail.nl.

Datum plaatsing: 27 december 2011

-------

Gevraagd - Lotgenotencontact

Ik (vrouw, 21 jaar, Limburg) ben op zoek naar een lotgenoot om samen activiteiten te ondernemen. Mijn bedoeling met deze activiteiten is om meer te ontdekken van de wereld buiten mijn van huis uit autistische kader. Daarnaast dat mijn angst vermindert om nieuwe uitstapjes te maken, in aanraking te komen met het onverwachte en zelf te ervaren wat IK nu leuk vind. 

Heb jij hier ook behoefte aan? Wilt u nog een nadere toelichting? Dan kunt u mailen naar blijven.proberen@hotmail.nl.

Datum plaatsing: 27 december 2011

-------

Gevraagd - Lotgenotencontact


Eerder dit jaar kwam ik er achter dat mijn moeder Asperger heeft. Zelf erkent ze dit echter (nog) niet.

Doordat ik dit weet worden veel dingen van vroeger duidelijker voor mij maar niet altijd gemakkelijker om hier in de praktijk positief mee om te gaan… Daarom ben 

ik op zoek naar lotgenote(n). Hoe ik zo’n contact voor me zie: bijvoorbeeld mailen met elkaar over iets dat speelt en hoe hiermee om te gaan; om ‘tips en trics’ uit te wisselen. Maar misschien ook af en toe eens af te spreken en een wandelingetje over de hei met een kop choco om wat dieper van gedachten te wisselen over wat we zoal meemaken/meegemaakt hebben? 

Geïnteresseerd? Mail dan naar: aspergermailbox@gmail.com. Misschien tot ziens!!


Datum plaatsing: 27 november 2012


-------
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder / beide ouders autistisch?

 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 
Comments