3. Overig

-------

Landelijke & internationale themadagen


NIEUW:

* Internationale Dag van de Kinderen van Ouders-met-Psychische-Aandoeningen (= Wereld KOPA Dag / World CPMD Day);
uitgeroepen door KAsper, jaarlijks op 12 maart, met ingang van 12 maart 2012. 


* 2 april 2012 (maandag): Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day); ieder jaar op 2 april;
uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
(Nb: deze dag lijkt in feite méér in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de gevolgen en effecten van autisme voor de persoon met autisme zelf dan voor de gevolgen van autisme voor de persoon zelf èn zijn of haar omgeving ... Volgens KAsper niet helemaal terecht ...)

* (Nederlandse) Autismeweek 2012: van zaterdag 31 maart tot en met vrijdag 6 april 2012, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds om aandacht te geven aan Wereld Autisme Dag.


* 10 oktober 2012: Wereld Dag Geestelijke Gezondheid (World Mental Health Day); sinds 1992 ieder jaar op 10 oktober, een initiatief van de 'World Federation for Mental Health' (WFMH).

* 10 oktober 2012: Landelijke Dag Psychische Gezondheid.
D
e Landelijke Dag Psychische Gezondheid wordt in Nederland sinds 1997 jaarlijks op 10 oktober gehouden en georganiseerd door het Fonds Psychische Gezondheid.


* 20 november 2012: Internationale Dag van de Rechten van het Kind.
U
NICEF en de Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 een verdrag aangenomen waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd; sinds die tijd is ieder jaar 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.


Bijgewerkt: 12 februari 2012

-------


Verschenen: 'Autisme in het nest - Interviews over opgroeien met een vader of moeder met autisme'
Auteurs: Herman Jansen en Betty Rombout
ISBN 978 9078709 176, boekwinkelprijs: € 13,95 (88 pagina’s).


Evenals hun ongeveer een jaar eerder verschenen boek, ‘AutiPower!, succesvol leven en werken met autisme’, bestaat ook het op 3 oktober 2012 verschenen boek ‘Autisme in het nest’ van auteurs Herman Jansen en
Betty Rombout uit openhartige interviews, dit keer over opgroeien met 
een vader of moeder met autisme.

"
Ki
nderen van een ouder met autisme voelen zich een vergeten groep. Wilma vertelt in het boek: ‘Nu worden vooral kinderen gediagnosticeerd. Het klassieke patroon is dat dit dan een jongetje betreft. Moeder denkt vervolgens: ‘Verrek’ mijn man is het ook! De man ontkent heel vaak. En dan blijkt in de familie van de man nog wel meer autisme voor te komen. Waar er een is, zijn er meer. Zo’n vader of moeder is dus ook weer een ‘kind van’. Wij allen, ik zie het bij mijzelf en bij anderen, hebben een tekort aan aandacht gehad. Aandacht voor wie we feitelijk zijn. Gevoelens hebben er nooit toe gedaan. Er is veel pijn. Bij ons allemaal.’

Het merendeel van de interviews heeft deze strekking. Sylvia trekt tijdens haar interview een veelzeggende conclusie: ‘Eigenlijk moeten we met een hulpprogramma beginnen om kinderen met een ouder met autisme te helpen. Om te voorkomen dat ze verdere schade oplopen in hun emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van hun identiteit.

Het is een conclusie die de auteurs onderschrijven. ‘Er is veel leed onder kinderen die moeten opgroeien in een gezin waar autisme een overheersende rol speelt’, zeggen zij. ‘Die kinderen verdienen een beter lot, vooraleerst erkenning, begrip en uiteindelijk ondersteuning van buiten het gezin. Ze voelen zich vaak moederziel alleen.’ Wat de 22-jarige Simone op dit moment overkomt mag eigenlijk niet gebeuren: ‘Het afgelopen jaar heb ik vele hulpverleners gezien. Iedereen knalde de deur voor mijn neus dicht. Dit terwijl ik heb gezegd: ‘Mijn vader en broer zijn autistisch, help mij!’ Maar er is geen begrip, want ik heb zelf niets.'
"


Datum bericht: oktober 2012, geplaatst 26 december 2012

-------


In oktober 2011 is het boek ‘AutiPower! Succesvol leven en werken met een vorm van autisme’ uitgekomen (www.uitgeverijpepijn.nl). In vervolg op de positieve reacties die zij hebben ervaren vanuit de doelgroep, de zorgverlening, werkgevers en vanuit de media hebben Herman Jansen (journalist/uitgever) en Betty Rombout (journalist) besloten een vervolg te geven aan het boek.

Voor dit nieuwe boek zijn de schrijvers op zoek gegaan naar kinderen (autistisch 
en niet-autistisch, jong en oud) die een ouder of beide ouders hebben met een 
vorm van autisme. Hoe ervaren zij het autisme van de ouder? Waar lopen/liepen zij tegen aan? Wat ging/gaat juist goed? Hoe is de begeleiding van hen geregeld in Nederland? Hoe staan zij er nu voor? Welk advies hebben zij aan andere kinderen, de zorg, hun ouders?


Zie voor méér informatie over het (inmiddels uitgegeven) boek het bericht hierboven.


Datum bericht: 15 februari 2012 (bewerkt december 2012)

-------
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder / beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 
Comments