2. Empatisch vermogen - categorieën

'KAsper' onderscheidt tegenwoordig drie categorieën mensen als het gaat om empatisch vermogen: 
- mensen met warm, ècht empatisch vermogen (daadwerkelijk in- en aanvoelen van wat er met een ander gebeurt);
- mensen met koud, rationeel empatisch vermogen (intellectueel, aangeleerd 'empatisch' vermogen; rationeel begrijpen van wat een ander ongeveer meemaakt en voelt (wat in feite eigenlijk niet echt empatisch vermogen ís?));
- mensen met weinig of géén empatisch vermogen

(Nb: Eerlijk gezegd schrik ik er nog steeds van hoe veel mensen in de tweede en derde categorie lijken te vallen (weinig tot géén empatisch vermogen of hooguit 'koud' empatisch vermogen), èn van hoe veel mensen koud, rationeel 'empatisch vermogen' lijken te verwarren met warm empatisch vermogen. Ik hoop nog steeds dat ik me op dit gebied vergis ...!)

(Nog een nb: Uiteraard doel ik hier niet op de mensen die als gevolg van stress of andere omstandigheden van buitenaf korte of langere tijd niet goed met een ander kunnen meeleven of voor anderen kunnen openstaan; hierbij gaat het om een vermogen wat  wel degelijk aanwezig maar (hopelijk kortdurend) 'geblokkeerd' is. Het lijkt mij doorgaans in ieders belang dat de oorzaken van dergelijke blokkades te allen tijde zo snel mogelijk worden weggenomen (maar ook daar kan ik me uiteraard in vergissen ...)!)

Zo veel mensen die zullen zéggen dat ze begrijpen wat je bedoelt - vooral als je het ze net hebt uitgelegd -, maar ondertussen de plank volledig mis slaan .... 
Zo veel mensen die zullen zeggen dat ze begrijpen wat je bedoelt, maar dat uit hun handelen niet kunnen laten blijken ....
Natuurlijk heb ik als 'KAsper-kind' relatief véél van dergelijke mensen om mij heen; tegelijkertijd denk ik dat 'niet-KAsper-kinderen' misschien ook wel (veel) méér van dergelijke mensen om zich heen hebben dan zij mogelijk beseffen ... (of misschien zijn deze mensen zèlf óók wel KAsperkind zonder dat zij dát beseffen ...).


'KAsper', november 2012
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder / beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 
Comments