1. (D)EBETT - definities en uitleg

Definities (volgens KAsper):

 

EBETT: Eigenheids- en Behoeften- Erkennings- en Tegemoetkomings- Tekort.

 
Depressie: neerwaartse druk.
 
DEBETT: neerwaartse druk als gevolg van het structureel niet gezien, niet gehoord, niet erkend en niet tegemoetgekomen worden in en aan wie je bent en wat je nodig hebt.
Nb: Dergelijke druk kan plaatsvinden en (matige tot zeer ernstige) gevolgen hebben op zowel geestelijk als ook lichamelijk en/of spiritueel gebied.
 
 
Beperking
Een zogenaamd ‘Eigenheid- en Behoeften –Erkennings en tegemoetkomingtekort’ kan, afhankelijk van de verdere omstandigheden, tot gevolg hebben dat iemand hetzij niet wordt gestimuleerd in zijn of haar groei op geestelijk, lichamelijk en/of spiritueel vlak, hetzij daarin zelfs gekort (letterlijk èn figuurlijk ‘gekleineerd’) wordt.
 
 
Glijdende schaal
Zowel EBETT als DEBETT bevinden zich op een ‘glijdende schaal’, dat wil zeggen dat beide zich in meer of mindere mate kunnen voordoen en (dus ook) meer of minder grote gevolgen kunnen hebben.
 
 
Verminderen/verhelpen (D)EBETT

DEBETT is te verminderen / verhelpen door:

  1. de invloed van gedrag dat iemands eigenheid en behoeften ontkent
  2. (ont-kent: niet (her)kent, niet (er)kent) zo veel mogelijk te verminderen,
    (n.b.: dit gedrag (waaronder in dit verband ook het denken wordt verstaan) kan zowel eigen gedrag als dat van iemand anders zijn)
  3. de invloed van gedrag dat iemands eigenheid en behoeften wèl herkent, erkent en daaraan ook zoveel als redelijkerwijs mogelijk tegemoet komt zo veel mogelijk te vergroten.
    (n.b.: dit gedrag (waaronder in dit verband ook het denken wordt verstaan) kan zowel eigen gedrag als dat van iemand anders zijn)
Beide oplossingen (bij voorkeur te combineren) kunnen op verschillende manieren bereikt worden!


KAsper, december 2011

Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder / beide ouders autistisch?

 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

 

Comments