01. UvA - Wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van (volwassen) kinderen van ouders met autisme (okt. 2013)

UvA - (WETENSCHAPPELIJK) ONDERZOEK NAAR ERVARINGEN VAN (VOLWASSEN) KINDEREN VAN OUDERS MET AUTISME: 
DEELNEMERS GEVRAAGD DIE ZICH WILLEN LATEN INTERVIEWEN


- Onderzoek naar ervaringen van volwassen kinderen van (een) ouder(s) met - formeel gediagnosticeerd of vermoedelijk - autisme

Tot op heden richt het merendeel van de wetenschappelijke onderzoeken naar autisme en ouderschap zich op de ervaringen van ouders met één of meer kinderen met autisme. De omgekeerde situatie, de ervaringen van kinderen met één of beide ouder(s) met autisme, is nog bijna niet onderzocht. 

Door de verhalen van kinderen met (een) ouder(s) met autisme als uitgangspunt te nemen wil 
Esther Pars-van Weeterloo, Research-masterstudente aan de Universiteit van Amsterdam, meer inzicht krijgen in de beleving van 'autistisch ouderschap' zoals dit ervaren wordt en werd door het kind. 

De uitkomsten van dit onderzoek zullen niet alleen van belang zijn voor de wetenschap, maar ook voor bijvoorbeeld hulpverleningsinstanties die met deze kennis aan de slag kunnen! 


Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is hulp nodig van volwassen kinderen van ouders met - formeel gediagnosticeerd dan wel een sterk vermoeden van - autisme die bereid zijn zich te laten interviewen. 

Voor meer informatie over dit onderzoek, en de  voorwaarden voor eventuele deelname, zie de pagina 'Vraag' (subpagina 2 onder pagina 08 'Oproepjes / berichtjes') op deze website. 

In verband met het belang van dergelijk onderzoek ten behoeve van - zowel nu nog jonge als inmiddels volwassen - kinderen van ouders met autisme hoopt 'KAsper' op een grote deelname-bereidheid! 

KAsper - 10 oktober 2013Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  ©  
Comments