09. Groep voor 'KAsper-kinderen' van 9 tot 12 jaar - Apeldoorn e.o. (voorjaar 2012)

Initiatief GGNet Preventie Apeldoorn
   - Groep voor kinderen van ouders met autisme (9 tot 12 jaar)

GGNet Preventie Apeldoorn start dit voorjaar (2012) met een KOPP-GROEP AUTISME, speciaal voor kinderen van 9 tot 12 jaar die een ouder hebben met een vorm van autisme.

Hoewel KAsper (nog) niet bekend is met de inhoud van het aanbod is KAsper enorm blij met dit initiatief! KAsper ontvangt regelmatig e-mails van volwassenen met een vader en/of een moeder met autisme die als (jong) kind goed wat hulp en steun hadden kunnen gebruiken vanwege het autisme van hun ouder(s); hulp en steun die destijds, vanwege het ontbreken van voldoende kennis van autisme èn de gevolgen daarvan voor een kind van een ouder met autisme, nog niet of nauwelijks bestond.
KAsper hoopt van harte dat GGNet Preventie Apeldoorn - als (één van de) eerste organisatie(s) in Nederland! - deze hulp en steun gaat bieden aan nu nog jonge ‘KAsper-kinderen’, en het daarmee voor deze kinderen gemakkelijker zal maken eerder op goede manier met - de gevolgen van - het autisme van hun vader of hun moeder om te gaan. KAsper is er van overtuigd dat juist een afdeling Preventie voor jonge ‘KAsper-kinderen’ veel goeds zou moeten kunnen betekenen, en veel ‘KAsper-leed’ zou moeten kunnen helpen voorkomen!

Dus:
- hebt u zelf (mogelijk) een autisme spectrum stoornis,
  (komt autisme bijvoorbeeld in uw familie voor en/of bent u zelf een ‘KAsper-kind’
  (kind van ouder(s) met autisme), en/of heeft u zelfs een formele of zelf gestelde
  diagnose),
- en/of heeft uw (ex-)partner (mogelijk) autisme,
- èn heeft u samen één of meer kinderen in de leeftijdscategorie van 9 tot 12 jaar
  wonend in de regio Apeldoorn/Gelderland,
neem dan a.u.b. contact op met het betreffende team voor overleg en/of aanmelding.
Meer informatie vindt u op deze website onder het kopje ‘Oproepjes/berichtjes’, subpagina ‘Aanbod’.

KAsper hoopt dat dit initiatief van GGNet Preventie Apeldoorn een goede (vervolg-) stap zal zijn op weg naar voldoende hulp en steun voor alle ‘KAsper-kinderen’ die dit zo goed kunnen gebruiken!

Nb: Wat KAsper betreft mag het Preventie-aanbod zo gauw mogelijk worden uitgebreid, zowel naar andere ‘KAsper-kind’-leeftijdsgroepen als ook naar andere
delen van het land. Waar mogelijk draagt KAsper daar graag een steentje aan bij!

Dank aan GGNet Preventie Apeldoorn!


Datum plaatsing bericht: 11 maart 2012

Comments