07. Gevraagd - advocaten met verstand van "autisme in gerechtelijke procedures" (apr. 2012)

Meer en meer spelen er juridische geschillen (echtscheidingen, omgangsrege-lingen) waarbij duidelijk is of wordt dat (waarschijnlijk) autisme bij de (ex)partner / ‘andere ouder’ een rol speelt.
Niet in alle gevallen heeft het autisme een duidelijke invloed op het verloop en de inhoud van de procedure, maar in sommige gevallen ook juist weer wèl.

Omdat advocaten en rechters vaak nog niet (goed) begrijpen wat autisme is, wat het doet en welke gevolgen het heeft, is het van groot belang bij eventuele rechtszaken niet alleen een in juridisch opzicht goede advocaat te hebben, maar ook één die een ‘open geest’ heeft, en kan begrijpen wat u bedoelt als u het heeft over (mogelijk) autisme van uw (ex)partner.
Autisme van de (ex)partner/ouder heeft nl. doorgaans niet alleen gevolgen op inhoudelijk vlak - zowel voor de beide (ex)partners als ook - misschien nog wel het meest - voor de kinderen! – maar ook voor de manier waarop de procedure zelf zal verlopen en gevoerd zal worden. Het is praktisch en van belang dat een betrokken advocaat, en via deze voor zover nodig de oordelende rechter(s), een zo goed mogelijk inzicht heeft in deze gevolgen!

Om enerzijds de - mogelijk onnodige - kosten van juridische procedure(s) zo veel mogelijk te beperken en anderzijds een uitspraak te verkrijgen die zo veel mogelijk recht doet aan de betreffende situatie is het dus van groot belang een advocaat in de arm te nemen die op de juiste wijze om kan gaan met ‘autisme in gerechtelijke procedures’. Iemand die u ook vanuit die kennis en kunde goed kan bijstaan in een toch al complexe, tijd-, geld- en energievragende situatie!

Heeft u of weet u een dergelijke advocaat, waar dan ook in het land, laat het dan a.u.b. weten via: KAsper.nederland@gmail.com !

Nb: KAsper realiseert zich dat ook mensen met een - mogelijke – autisme spectrum stoornis behoefte zullen hebben aan de juiste juridische bijstand in eventuele gerechtelijke procedures. KAsper adviseert hen waar nodig hierover contact op te nemen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en/of PAS, de belangenvereniging voor volwassenen met autisme. Kasper vindt het van belang dat iedereen, mèt of zonder (mogelijk) autisme, over de juiste en geschikte rechtshulp kan beschikken! KAsper vindt het óók van belang dat de rol van autisme binnen relaties erkend en herkend wordt, in het belang van allen die daarbij betrokken zijn!


KAsper, april 2012

Comments