00. Onderzoek Kinderombudsman naar aanpak kindermishandeling (nov. 2013)

"
Kinderombudsman start onderzoek naar aanpak kindermishandeling

De Kinderombudsman start een grootschalig onderzoek naar de aanpak van preventie en hulp voor mishandelde kinderen bij de 408 gemeenten. De Kinderombudsman gaat onderzoeken wat de aanpak van gemeenten is en wil ze handvatten bieden die concreet effect hebben voor kinderen.

Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor preventie. Vanaf 1 januari 2015 zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijk situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Het is niet bekend hoe gemeenten hun regierol oppakken ten aanzien van aanpak kindermishandeling in het kader van de decentralisatie van het jeugdstelsel.
"

Bron + meer informatie: website Kinderombudsman (14 november 2013): 
http://www.dekinderombudsman.nl/86/volwassen/nieuws/kinderombudsman-start-onderzoek-naar-aanpak-van-kindermishandeling/?id=339Nb: Klaartjes tip: 

Heb je zelf als kind te maken gehad met (kinder-)mishandeling? Meld dit dan nú 
aan de gemeente waar je destijds woonde en/of aan de Kinderombudsman! 
Op deze manier: 
- geef je een stem aan de kinderen die dit (ongeveer) hetzelfde meemaken als wat jij destijds hebt meegemaakt maar die dit zèlf (nog) niet kunnen verwoorden, èn 
- kan je zelf alsnog je verhaal kwijt, èn
- help je de instanties die zich inzetten ten behoeve van het voorkomen en verhelpen van kindermishandeling (meer) inzicht te krijgen in deze materie, zodat zij hiermee hopelijk andere kinderen kunnen helpen! 
3 x Winst dus!! 

Contact opnemen met de gemeente waar je op dit moment woont kan natuurlijk ook; ook die gemeente is en wordt verantwoordelijk voor de preventie en aanpak van kindermishandeling binnen de eigen (gemeente-)grenzen!

Help a.u.b. op deze (of een andere) manier mee kindermishandeling de wereld uit te helpen!!


KAsper, 14 november 2013Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 
Comments