03. 'Klaartje's' droom (apr. 2013)

'Klaartje' plaatste onderstaande tekst op www.deeljouwdroom.nl ("Mijn droom voor ons land, Inspiratie voor de Koning"):


"
Aandacht, hulp en steun voor 

kinderen van ouders met autisme

Toegevoegd op 2013-04-29 13:45:26


Mijn droom is dat gezien en begrepen wordt dat er in Nederland veel jongens, meisjes, mannen èn vrouwen met (een vorm of mate van) autisme zijn,
Mijn droom is dat gezien en begrepen wordt hoeveel dit er wèrkelijk zijn.

Mijn droom is dat gezien en begrepen wordt dat veel mannen èn vrouwen met autisme ook kinderen hebben, of nog krijgen,
En dat er dús veel mensen zijn (en zullen komen) die een vader en/of een moeder met autisme (gehad) hebben.

Mijn droom is dat begrepen wordt wat het autisme van één persoon doet met een ander persoon.
Mijn droom is dat gezien en begrepen wordt wat het autisme van een ouder (levenslang!) doet met een kind ... !

Mijn droom is dat er méér begrip is voor wat het betekent om zèlf autisme te hebben,
Èn voor wat het betekent om een vader, moeder, broer, zus, zoon, dochter, of zelfs een collega, leidinggevende of buurman of buurvrouw met autisme te hebben!

Mijn droom is dat de samenloop tussen enerzijds verwaarlozing en andere vormen van mishandeling van kinderen, en anderzijds (mogelijk) autisme van de ouder(s) wordt gezien, èn begrepen,
Èn dat wordt gezien èn begrepen dat autisme van ouders minimaal psychische, en daarnaast mogelijk, of zelfs waarschijnlijk, ook nog lichamelijke verwaarlozing, en mogelijk ook nog andere vormen van mishandeling van kinderen oplevert!

Mijn droom is dat begrepen wordt dat niemand om zijn of haar eígen autisme heeft gevraagd.
Èn dat niemand heeft gevraagd om het autisme van zijn of haar vader en/of moeder...

Mijn droom is dat gezien wordt hoeveel vaders èn moeders in ons land een autisme spectrum stoornis hebben,
En hoeveel kinderen (jong en oud) (dus) een vader en/of een moeder met autisme hebben!

Natuurlijk is mijn droom óók dat er voldoende, goede en gezonde, aandacht, hulp en steun zal zijn voor iedereen met een autisme spectrum stoornis,

Maar vooràl is mijn droom dat er gauw voldoende, goede en gezonde, aandacht, hulp en steun zal zijn voor alle kinderen van een vader en/of een moeder met autisme!
"

Wil je Klaartje's droom steunen? Ga dan naar www.deeljedroom.nl, en kijk onder de 'Ingezonden dromen' (zoekterm 'Klaartje' of 'KAsper').
H
oe meer steunbetuigingen een droom krijgt en hoe meer je deze deelt, hoe groter de kans is dat deze droom door meer mensen wordt gezien (en wie weet, er ook nog iets mee gebeurt!)! 

3 Mei 2013


Comments