12. EBETT: Eigenheids- en Behoeften-Erkennings- en TegemoetkomingsTekort, en DEBETT: Depressie door EBETT (dec. 2010 en dec. 2011)

 
EBETT: 'Eigenheids- en behoeften-erkennings- en tegemoetkomingstekort  
 
Om een naam te geven aan een tekort waar (o.a.) kinderen van een vader en/of
een moeder met autisme als gevolg van het autisme mee te maken kunnen hebben heeft KAsper de term 'Eigenheids- en Behoeften-erkennings en -tegemoetkomings-tekort' (EBETT) in het leven geroepen.
 
'EBETT' staat voor een tekort in het 'gezien en gehoord worden', het te weinig of zelfs in het geheel niet tegemoetgekomen worden in de eigenheid en de zelfstandige behoeften van - in dit geval - het kind, als gevolg van het autisme van - in dit geval - zijn of haar vader en/of moeder. 
 
 
DEBETT: depressie door EBETT
 
Een structureel en langdurig tekort in het (h)erkend en tegemoetgekomen worden in
de eigenheid en de eigen behoeften van het individu, zeker als zich dit al vanaf de alleerste levensfase voordoet, kan leiden tot diverse klachten, waaronder gedeprimeerdheid / dysthemie / depressie.
 
Vermindering / verhelpen van dit 'Eigenheids- en Behoeften-erkennings- en
-tegemoetkomingstekort' leidt vrijwel direct tot aanzienlijke verbeteringen.
 
 
Meer over 'EBETT' is te vinden op pagina 07 van deze website.
 
 
 
Comments