! Nieuwe informatie geplaatst, 06 en 07 november 2015


Onder het kopje "
Kinderen van ouders met autisme - en echtscheiding" is op
06 november 2015 informatie geplaatst over de mogelijkheid van het - door
een rechter - benoemen van een 'bijzondere curator'. Zo'n 'bijzondere curator'
is iemand die, bijvoorbeeld in (v)echtscheidingssituaties, (uitsluitend) het kind vertegenwoordigt, met als doelstelling op te komen voor de belangen van dat kind. Dit kan van belang zijn als de ouders niet in staat of bereid zijn de belangen van het kind goed af te wegen en daar op een juiste manier voor op te komen.
Zie voor de betreffende informatie subkopje 3. "Aanstelling bijzondere curator".


Onder het kopje "Links, literatuur, artikelen etc. - verwijzingen" is op 07 november 2015 een link geplaatst naar een artikel uit 2005 van Fréderike Geerdink over het belang van aangeraakt worden.
Zie subkopje 3. "Artikel Fréderike Geerdink: "Aanraken? Van levensbelang!"".


Onder het kopje "Links, literatuur, artikelen etc. - verwijzingen" is op 07 november 2015 een link geplaatst naar een artikel op de website 'Oudersvannu.nl' 
over het belang van lichaamscontact - in de zin van bewuste, liefdevolle aanrakingen - voor baby's.
Zie subkopje 4. "Artikel op 'Oudersvannu.nl': "Baby's hebben huidhonger"".06+07-11-2015


Comments