13. Presentatie KAsper scoort bovengemiddeld (jan. 2010)

(Eerste) Presentatie KAsper scoort bovengemiddeld!
 
Op 7 oktober 2009 organiseerde GGz Nijmegen een informatie-middag in het kader van de Landelijke Dag Psychische Gezondheid, met als thema: 'Hoe autisme-vriendelijk ben jij?'. Tijdens deze middag mocht ook KAsper een workshop verzorgen. 
 
Deze (eerste!) presentatie van KAsper kreeg de naam: 'VERDRAAID', en ging
over patronen, oorzaken en gevolgen in het leven van een naaste van mensen
met autisme. De bijeenkomst is zowel door KAsper als door de toehoorders zeer positief gewaardeerd.
 
De in totaal ongeveer 250 bezoekers konden in de loop van de middag kiezen uit vijf workshops. De - inclusief gelegenheid tot vragen stellen - 30 minuten durende presentatie van KAsper trok ongeveer 80 bezoekers. De aanwezigen hebben van
begin tot eind aandachtig, bijna ademloos, geluisterd, en aan het einde volop
gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen. 
 
Enkele reacties:
- zeer indrukwekkend, beladen, indringend
- heel gaaf om ervaringen te horen, Respect!
- Aandoenlijk verhaal. Zeer goed beeld kunnen schetsen.
- Confronterend wat het gedrag van een autist een familielid kan aandoen.
- Goed en helder verhaal.
- Ik was zeer geroerd door het verhaal van Mw. over haar moeder. Ik ervoer veel herkenning. Daardoor was het ook wel confronterend.
- Emotioneel levensverhaal, geeft wel goed inzicht hoe het uitwerkt naar familie.
 
Zie voor een uitgebreid overzicht van de resultaten van de evaluatie de bijlage bij deze pagina.
 
KAsper dankt GGz Nijmegen en het Fonds Psychische Gezondheid voor de aandacht voor autisme èn voor de aan KAsper geboden kans dit onderdeel van de autisme-problematiek naar voren te brengen!
 
ĉ
KAsper Nederland,
23 feb. 2010 01:38
Comments