Links, literatuur, artikelen etc. - verwijzingen (algemeen)


Websites:
- Maxine Aston: www.maxineaston.co.uk.
- FAAAS (Families of Adults Affected by Asperger's Syndrome): 
  http://www.faaas.org.
- Fonds Psychische Gezondheid: www.psychischegezondheid.nl 
  (o.a. brochure 'Kind in de knel').
- Nederlands Jeugdinstituut:
  (o.a.) http://www.nji.nl/nl/Vormen/Psychische-verwaarlozing.
The Lancet, Volume 373, Issue 9657, Pages 68 - 81, 3 January 2009 iz. 
  kindermishandeling:
  
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61706-7/abstract
  (zie ook onderliggende pagina).
The Lancet, Volume 376, Issue 9744, Pages 903 - 910, 11 September 2010 iz.
  relatie psychische mishandeling en postnatale depressie: 

  
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60887-2/abstract 
  (zie ook onderliggende pagina).
- Filmpje: 'Still face experiment', dr. Edward Tronick:
   https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0.
- Filmpje: 'InBrief: The Science of Neglect', Center on the Developing Child at 
  Harvard University: https://www.youtube.com/watch?v=bF3j5UVCSCA.
- Filmpje: Hersenscans van een niet-verwaarloosd kind en van een wèl
  verwaarloosd kind (van dezelfde leeftijd) met elkaar vergeleken, met een korte
  toelichting door Dick Swaab: https://www.youtube.com/watch?v=_n3QI_d5c80.
- Filmpje: Fastfacts: de Jonge Akademie presenteert: Bernet Elsinga:
  'Breinlittekens': uitleg over invloed van mishandeling op het brein: 
   https://vimeo.com/38119277.
- Artikel 'Behandeling slachtoffers kindermishandeling kan beter', 29-06-2011,
  website 'Huiselijkgeweld.nl' (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport): 
  http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2011/290611_behandeling-slachtoffers-kindermishandeling-kan-beter.

- Tekst van Pete Walker over emotionele verwaarlozing in de kindertijd en 
  (complexe) posttraumatische stress als gevolg daarvan: 
  http://www.pete-walker.com/pdf/emotionalNeglectComplexPTSD.pdf.
- Filmpje: Interview met Bruce Perry in een uitzending van 'Brandpunt'
  (d.d. 13 april 2014): http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2014/afleveringen/13-04-2014/fragmenten/het-kinderbrein.
- Interview met Bruce Perry in Augeo-magazine (september 2014): 
  http://www.augeomagazine.nl/nl/magazine/8213/762108/interview_bruce_perry.html.


Literatuur:
- 'Hulpgids Asperger Syndroom', T. Attwood.
- 'Als je partner Asperger Syndroom heeft', M. Aston.
- 'Autisme in het nest - Interviews over opgroeien met een vader of moeder met
   autisme', Herman Jansen en Betty Rombout.
- 'De jongen die opgroeide als hond', Bruce Perry en Maia Szalavitz.
- 'Het drama van het begaafde kind', Alice Miller.
   (Noot red.: ‘Het drama van het begaafde kind’ gaat niet over bijzonder-begaafde kinderen,
   maar over het - noodgedwongen en met alle nadelige gevolgen van dien - tegemoetkomen
   aan de behoeften van de ouders door het ‘normaal begaafde’ kind, in plaats van andersom,
   het tegemoetkomen aan en voorzien in de behoeften van het kind door de ouders.)

- 'Niemandskinderen', Carolien Roodvoets. 


Artikelen:
- 'Als je moeder autistisch is' ('Onze moeder is autistisch'), 
   - Psychologie Magazine, jaargang 29, september 2010.
- 'Klaartje groeide op met een autistische moeder; 'Die eenzaamheid ga ik overwinnen' ('Het lág niet aan mij!'),
   - Mijn Geheim, nr. 09/41 (oktober 2009).
- 'Als blijkt dat je vader of moeder autisme heeft' ('Een vader of moeder met
   autisme, 
wat doet dat met je?'),
   - Engagement met autisme, jaargang 35, december 2008, nr. 6.
- Fréderike Geerdink, 'Psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing
  van kinderen', oktober 2002: 
  http://www.frederike.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?ID=156&view_records=1&ww=onNederlandse wetgeving: 
- Burgerlijk Wetboek Boek 1 Personen- en familierecht, met name: 
  - Titel 14. Het gezag over minderjarige kinderen,
  - Titel 15. Omgang en informatie.
  Ten aanzien van de Raad voor de Kinderbescherming:
  - Titel 13. Minderjarigheid, afdeling 3. De raad voor de kinderbescherming.
  Www.wetten.overheid.nl (zoekterm: 'wetten', burgerlijk wetboek boek 1) /
  http://www.wetboek-online.nl/site/home.html.


Jurisprudentie:
- Uitspraak (beschikking) Gerechtshof Leeuwarden d.d. 27 juli 2010,
  
zaaknummer 200.047.850/01, Landelijk Jurisprudentie Nummer BN3306,
  (http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BN3306). 
   Voor een samenvatting van deze beschikking: zie de pagina op deze website: 
   'Jurisprudentie - 'Ouderlijk gezag na echtscheiding en 'persoonlijkheids-
   problematiek)'''; voor de volledige tekst van de beschikking: zie bovenstaande
   link.)


Overig:
- RKK Kruispunt TV besteedde in de Autismeweek van 2013 aandacht aan
  kinderen die opgegroeid zijn met een autistische vader of moeder;
  deze uitzending (oorspronkelijk uitgezonden op zondag 7 april 2013 met als titel
  'Het zit in de familie') is op dit 
moment - 01 november 2013 - nog te bekijken via:
  http://kruispunttv.rkk.nl/seizoenen/2013/afleveringen/07-04-2013/default.aspx.
  (Nb: link gewijzigd 01 november 2013.)


 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch? 

KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  ©