1. Info van "rechtspraak.nl" inz. (eenhoofdig) ouderlijk gezag


Citaat van de website 'Rechtspraak.nl', de officiële site van de nederlandse rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak, d.d. 10 december 2012, inz. (eenhoofdig) ouderlijk gezag:

(http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Roermond/OverDeRechtbank/rechtsgebieden/civiel-recht/civiel-familie/Pages/Echtscheiding.aspx)

"Indien verzocht wordt aan een van de ouders het eenhoofdig gezag toe te wijzen, dan dient zowel in een eenzijdig als in een gemeenschappelijk verzoek het belang van het kind bij een eenhoofdig gezag steeds met feiten en omstandigheden te worden onderbouwd.

De rechtbank zal toetsen of er voldoende feiten en omstandigheden gesteld en aannemelijk zijn, die in het belang van het kind afwijking van het gezamenlijk gezag rechtvaardigen. Indien dit onvoldoende wordt geoordeeld zal het verzoek worden afgewezen en zal het gezamenlijk gezag voortduren."


Datum: 10 december 2012 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch? 
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 
Comments