3. Aanstelling "bijzondere curator"


Blijkens de website
www.rijksoverheid.nl kan een rechter een zogenaamde 'bijzondere curator' benoemen die als taak heeft de belangen van een minderjarige te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij conflicten rond echtscheiding, alimentatie en/of voogdij.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp o.a.:
-
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wat-is-een-bijzondere-curator 
en
-
https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Kinderen-krijgen-vaker-stem-in-rechtszaken.aspx


Informatie geplaatst op 06-11-2015Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch? 
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Comments