10 Doelstelling en visie KAsper

    “Natuurlijk, in een wereld waarin niemand meer last heeft van (de gevolgen van) autisme - niet degene die het zèlf heeft èn niet degene die er als zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder, of op welke manier dan ook mee te maken heeft -, zullen er altijd weer andere uitdagingen zijn. Maar misschien zouden we wèl beter toegerust zijn deze uitdagingen aan te gaan …”


Doelstelling KAsper:

De (hoofd)doelstelling van KAsper is: (bijdragen aan het) verhelpen en voorkomen van met name psychische en psychosomatische problematiek - zoals depressie (in de meest brede zin), burn-out(s), angst-/dwangstoornissen et cetera -, voor zover deze problematiek het gevolg is van, of verband houdt met, een autisme spectrum stoornis van een of beide ouders.

 

Visie Kasper:

Autisme is een levenslange handicap, waar niet aleen de persoon met autisme gevolgen van ondervindt, maar waar ook de naasten - soms ernstige tot zeer ernstige - geestelijke en lichamelijke gevolgen van (kunnen) ondervinden.

KAsper wil, met respect voor allen die met autisme te maken hebben, bijdragen aan het psychisch en fysiek welzijn van iedereen met een vader en/of een moeder met autisme. 

Kasper wil dit met name doen door het bevorderen van begrip van autisme en de in geval van autisme optredende patronen, en het aanreiken van handvaten om op een, zowel - met name - voor de betreffende zoon/dochter als - zo mogelijk - voor de ouder(s), veilige en gezonde manier met het autisme van een vader c.q. moeder, en de als gevolg daarvan optredende patronen, om te gaan.

 

Subdoelen ter realisering van de hoofddoelstelling:

- informatieverstrekking over autisme

- bevorderen bekendheid met, en inzicht in de problematiek van - jonge en
  volwassen - kinderen voor zover deze problematiek het gevolg is van autisme
  van hun vader en/of moeder

- bevorderen inzicht in in geval van autisme optredende patronen

- aanreiken van mogelijk oplossingen

- op andere mogelijke manieren bijdragen aan voornoemde hoofddoelstelling. 

 
Steun
Staat u achter de doelstelling en visie van KAsper, en wilt u KAsper ondersteunen, laat dit dan alstublieft weten via het e-mailadres van KAsper: KAsper.nederland@gmail.com
Iedere steunbetuiging is van harte welkom!
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  ©  
Comments