1. Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen die 'KAsper' relevant/interessant zou vinden? Nou, bijvoorbeeld:


1. a. Hoe vaak komt autisme nu ècht voor bij volwassenen in Nederland? (Vraag vooraf: hoe zorgen we ervoor dat aanwezig autisme bij volwassenen ook daadwerkelijk gesignaleerd en meegerekend wordt?) 

Subvragen: 
1.b. Hoe vaak komt autisme voor bij volwassen mannen in Nederland? (Vraag vooraf: hoe zorgen we ervoor dat aanwezig autisme bij volwassen mannen ook daadwerkelijk gesignaleerd en meegerekend wordt?)
1.c. Hoe vaak komt autisme voor bij volwassen vrouwen in Nederland? (Vraag vooraf: hoe zorgen we ervoor dat aanwezig autisme bij volwassen vrouwen ook daadwerkelijk gesignaleerd en meegerekend wordt?)

2. In hoe veel huwelijken / partnerschappen / ‘gezamenlijk ouderschappen’ in Nederland is sprake van: 
- autisme bij géén van beide partners / 
- autisme bij één van beide partners / 
- autisme bij beide partners?
(Nb: ook hier is in alle gevallen de vraag vooraf: hoe zorgen we ervoor dat aanwezig autisme bij de betreffende perso(o)n(en) ook daadwerkelijk gesignaleerd en meegerekend wordt?)

3a. Hoe veel mensen met autisme in Nederland hebben kinderen? 
3b. Hoe veel mensen in Nederland hebben (/hadden) één ouder met autisme?
3c. Hoe veel mensen in Nederland hebben (/hadden) twee ouders met autisme?
(Nb: ook hier is in alle gevallen de vraag vooraf: hoe zorgen we ervoor dat aanwezig autisme ook daadwerkelijk gesignaleerd en meegerekend wordt?)

4a. Hoe veel psychisch letsel, zich uitend in of als bijvoorbeeld depressie, burn-out, angst-en dwangklachten, eetstoornissen + drank-/medicatie- en andere drugs-gebruik, heeft een oorzaak in, c.q. samenhang met (waarschijnlijk) autisme van één of beide ouders van de betreffende perso(o)n(en)? (Nog los van het feit dat voor zover dergelijke problematiek voortkomt uit c.q. samenhangt met een eigen autisme spectrum stoornis ook deze stoornis in de meeste gevallen weer voortkomt uit het autisme van één of beide ouder(s).)

4b. Hoe veel lichamelijk letsel, waaronder bijvoorbeeld klachten als hoofdpijn, keelpijn, buikpijn, verwondingen toegebracht door een ander en/of door de betrokken persoon zelf en klachten als gevolg van (te) laat medisch en/of ander ingrijpen (bijvoorbeeld in geval van fysiek onveilige thuissituaties), heeft een oorzaak in, c.q. samenhang met (waarschijnlijk) autisme van één of beide ouders van de betreffende perso(o)n(en)?

5. Hoe veel gevallen van zgn. ‘postnatale depressie’ / ‘postnatale psychose’ houden verband met autisme van een partner, (een) ouder(s) en/of andere ‘naasten’ van de moeder in kwestie?

Beste wetenschappelijk onderzoekers: ga je gang! (nb: ik word gráág op de hoogte gebracht van de resultaten van jullie onderzoek!) Persoonlijk denk ik dat de uitkomsten best eens (voor veel mensen) verbluffend zouden kunnen zijn … !


‘KAsper’, december 2012


Toevoeging:
En als we dan tóch bezig zijn … Hoe zit het eigenlijk met het ophalen van herinneringen met iemand, meer in het bijzonder een ouder, met autisme?
Kan het zijn dat dit in zijn algemeenheid ook veel minder / zo goed als helemaal niet gebeurt? En welke invloed heeft dát dan weer op een kind van (een) ouder(s) met autisme?

Bij ons thuis werden er èrg weinig tot zo goed als helemaal geen herinneringen opgehaald; mij geeft dat een gevoel dat ik nóg minder bestaan heb dan ik waarschijnlijk gedaan heb, boven op het niet gezien, niet gehoord, en niet erkend zijn, en niet hebben kunnen doen wat ik misschien wèl in mij had gehad.
“Is that just me, I wonder??”

12 December 2012 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch? 
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Comments