Dit vindt 'Klaartje' (algemeen)

‘Autisme’: “Het niet of slechts beperkt waar kunnen nemen van het bestaan en de inhoud van de grenzen en wensen van andere mensen”.
('Klaartjes' definitie van 'autisme' , d.d. 20 januari 2013) 


''Klaartjes' mening'
‘Klaartje’ heeft tegenwoordig een eigen mening!  ;-) 
Èn een eigen pagina op deze website om die mening nog te uiten ook, kan het
nóg mooier??  ;-)
Let op, komt-ie: 


20 Januari 2013:

Na me een aantal jaren bezig gehouden te hebben met het fenomeen 'autisme', en vooral met wat het autisme van de één kan doen met de ander, kom ik uiteindelijk tot de volgende definitie: "Autisme: het niet of slechts beperkt waar kunnen nemen van het bestaan en de inhoud van de grenzen en wensen van andere mensen”.
Volgens mij verklaart dit fenomeen véél misverstanden en ongenoegen, 
in familie-sfeer maar óók daarbuiten, eigenlijk in de gehele maatschappij (en zelfs dáár nog weer buiten). ('Klaartje', 20 januari 2013)


21 December 2012: 

Kan iemand alsjeblieft een keer aan Phil McGraw (‘dr. Phil’) uitleggen wat autisme is, en hoe het er uit ziet??!! Ik heb hem nu al een paar keer zó verschrikkelijk zien miskleunen, ten koste van mensen die in mijn ogen ‘gewoon’ autisme hebben, en (dus) zonder dat wie dan ook daar daadwerkelijk iets mee opschiet ... Wàt een miskenning! (letterlijk)

En hoe illustratief van hoe het dus óók ‘in de spreekkamer’, bij de zgn. ‘professional’, (nog steeds!) keer op keer mis gaat …. 

(Dit keer) Naar aanleiding van uitzending talkshow ‘Dr. Phil’ (in Nederland) d.d.
20 december jl., ‘Over the top moms’.


14 December 2012:

Gehoord op radio en televisie:
“Familie is je basis.”

Ja. Maar heel vaak toch ook niet hoor.  (Óók in Nederland!)


12 December 2012:

‘Ouders van kinderen met autisme scheiden vaker’. (gelezen in een persbericht, blijkbaar gebleken uit wetenschappelijk onderzoek)

Zullen we hier gewoon van maken:
”Ouders-waarvan-er-naar-alle-waarschijnlijkheid-minimaal-één-autisme-heeft-en-waarvan-er-met-de-ander-óók-wel-eens-‘iets-aan-de-hand’-zou-kunnen-zijn,-die-daarmee-dus-meteen-al-één-of-meer-factoren-in-de-relatie-‘inbrengen’-die-om-te-beginnen-al-hun weerslag-zullen-hebben-op-de-onderlinge-relatie,
-die-dan-ook-nog-eens-kinderen-krijgen-terwijl-hun-relatie-daar-misschien-bij-voorbaat-al-niet-helemaal-‘draagkrachtig’-genoeg-voor-was,
-waarbij-zij-dan-blijkbaar-óók-nog-eens-aan-een-of-meer-van-die-kinderen-het-bij-minimaal-één-van-de-ouders-aanwezige-autisme-‘doorgeven’,-als-gevolg-waarvan-hun-relatie-nóg-verder-onder-druk-komt-te staan
scheiden vaker.”?

O.k., het klinkt een stuk ingewikkelder, maar volgens mij geeft dit wèl een (veel) beter beeld van oorzaak (nb: wat natuurlijk weer niet hetzelfde is als ‘schuld’; ook
de beide ouders hebben er in de meeste gevallen niet om gevraagd en niet kunnen voorzien dat het allemaal zo zou lopen) en gevolg ….


Ps: Er zijn heel wat onderzoeksvragen die ik persoonlijk een heel stuk interessanter zou vinden; zie onderliggende pagina!


10 December 2012:

Tjeemig, wat een boel leed te verzachten, verlichten, verhelpen en voorkomen … Ik wou dat ik vier ‘Klaartjes’ was … (maar dat bèn ik niet!)


08 December 2012: 

Ieder kind waarvan de ouders in een gerechtelijke procedure verwikkeld zijn waarin het óók om de belangen van het kind gaat - bijvoorbeeld een (v)echtscheiding - zou een eigen advocaat moeten hebben!
De beide ouders hebben hun eigen belangen èn hun eigen advocaat om voor die belangen op te komen, en de meest kwetsbare persoon in dit geheel moet het zónder juridische bijstand doen. Da’s toch vreemd??


December 2012:

De mevrouw van ‘Ouders Online’ heeft makkelijk praten; volgens haar zou je een ouder waarvan je vermoedt dat hij of zij zijn of haar kind mishandelt hier ‘gewoon’ op aan moeten spreken. Staat deze mevrouw er wel bij stil dat ouders die hun kind ècht mishandelen misschien niet de makkelijkst/best aanspreekbare personen zijn??
Nee hoor, ik ben al lang blij als iedereen die iets voor zo’n kind zou kunnen betekenen geleerd wordt hoe je hier mee om kan gaan, en in voorkomende gevallen ook de nodige/wenselijke hulp en steun krijgt om daadwerkelijk iets voor dit kind te kunnen betekenen; ik hoop dat dit er aan bijdraagt dat er (veel) méér voor deze kinderen gedaan en bereikt wordt dan tot nu toe het geval is! 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder / beide ouders autistisch?

KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Subpagina''s (1): 1. Onderzoeksvragen
Comments