12 Contact

    Zó veel leed …. Niet onzichtbaar, maar wèl ongezien leed (dat zijn ècht twee verschillende dingen!). De rode draad in alle verhalen die ‘KAsper’ ontvangt: niet gezien en niet gehoord in wat je wel en niet nodig hebt; niet door je eigen ouder(s) èn niet door - het grootste deel van - de rest van de wereld. En uiteindelijk (dus) óók niet meer door jezelf ….
Ik denk dat het leed, het verdriet en de (veelal psychische) schade van een groot deel van alle ‘KAsperkinderen’ op dit moment nog in geen enkele statistiek verwerkt zit ….
Hoe kunnen we hier nu toch verandering in brengen??”
(‘KAsper’, december 2012)


Vragen / reacties

Heb je een vraag aan KAsper? Wil je dat Kasper aandacht besteedt een een specifiek thema of onderwerp? 

Of wil je KAsper laten weten wat je van de website vindt, of gewoon eens vertellen wat je meemaakt als zoon of dochter van een vader en/of moeder met autisme en hoe jij daar mee om gaat?
KAsper hoort / leest het graag!
Kasper heeft er geen bezwaar tegen als vragen worden gesteld onder een pseudoniem. Gebruik van de eigen naam wordt wel op prijs gesteld, maar is dus niet verplicht. In geval van een pseudoniem graag wel even vermelden dat niet de eigen naam is gebruikt!
Uiteraard zal KAsper zorgvuldig omgaan met de ontvangen informatie.

 

Informatie

KAsper wordt graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, bijeenkomsten
en andere informatie die voor ‘KAsper-kinderen’ van belang kan zijn.

Mocht u dergelijke informatie hebben geef dit dan alstublieft door, zodat dit op de KAsper-website geplaatst kan worden en/of op andere manieren aan KAsper-kinderen ten goede kan komen!

 

Ondersteuning

KAsper is een volledig privé-initiatief, zonder enige vorm van subsidie of andere inkomsten, en zonder winstoogmerk.

Mocht u achter de doelstellingen van KAsper staan, en op hierbij op enige wijze ondersteuning willen verlenen, laat dat dan s.v.p. weten via onderstaand
e-mailadres.   

 

Bereikbaarheid
KAsper is bereikbaar via e-mail: KAsper.nederland@gmail.com.
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  ©  
Comments