Autisme (en "naasten van") in beeld

-------

Film: Dear John

John's papa ... (mooi neergezet!) 

In hoeverre hebben het autisme van John's vader en de gevolgen daarvan voor zijn zoon invloed op diens vermogen om zich te binden aan zijn geliefde Savannah?
In hoeverre draagt dit deel van John's achtergrond er aan bij dat hij de keuzes maakt zoals hij die maakt? 

Autisme en liefde, mooi en liefdevol gecombineerd in één verhaal, zoals zich dat in het 'gewone' leven zo maar voor zou kunnen doen (en misschien ook wel (regelmatig?) doet ...) ... 

KAsper, 12-07-2013

-------

Serie: As The World Turns – Dr. Reid Oliver

Eric Sheffer Stevens zet in de persoon van Reid Oliver op een - vanuit autisme- oogpunt - zeer herkenbare en geloofwaardige manier een neurochirurg met een (zeer waarschijnlijke en - zover ik weet -  niet gediagnosticeerde) autisme spectrum stoornis neer.
Mijns inziens wordt hiermee een (veel) beter beeld van autisme bij volwassenen gegeven dan in menige film die pretendeert specifiek over dit onderwerp te gaan ..!

Nb: Ook erg leuk om te zien hoe de andere personages in de serie op ‘dr. Oliver’ reageren, en hoe zij ieder op zijn of haar eigen manier met zijn gedrag omgaan ...

Dank jullie wel, Eric Sheffer Stevens en schrijvers van “As The World Turns”!!

KAsper, 06-02-2012

-------

Film: Rain Man

‘Charlie Babbitt’ (her-)ontdekt dat hij een oudere broer met een - aanzienlijke - autisme spectrum stoornis heeft. Gaandeweg (in de film èn letterlijk op reis) doet Charlie vele ontdekkingen, onder andere over zichzelf, zijn broer-met-autisme èn autisme in zijn algemeenheid. 
Na de – blijkbaar – nodige strubbelingen krijgen de relatie met zijn broer èn diens autisme een plaats in het leven van Charlie die zowel voor Charlie als voor zijn broer goed lijkt uit te pakken; daarnaast (en daardoor?) vindt Charlie een andere manier van omgaan met zichzelf en met andere mensen ...

Nb: Ik vraag me af of, en zo ja in hoeverre autisme eveneens een rol speelt (speelde) in de - blijkbaar - moeizame relatie tussen ‘Charlie’ en zijn inmiddels overleden vader (een relatie die in de film wordt aangestipt maar verder niet wordt uitgelicht) …

KAsper, 06-02-2012

-------

Film: Ben X

Veelzeggend: het broertje van Ben, Jonas, krijgt af en toe flink de – autistische – kous op de kop van zijn broer, ziet in huis en binnen zijn familie de grootste drama’s gebeuren, en zo goed als alle aandacht (van zijn ouders, zijn broer, de filmmakers èn van het publiek) gaat uit naar Ben en zijn autisme. Het lijkt er echter sterk op dat niemand zich bewust is van wat dit alles met Jonas doet, en dat hij door iedereen over het hoofd wordt gezien. Blijkbaar zal Jonas zonder al te veel aandacht, steun, begrip of begeleiding van wie dan ook zelf moeten uitzoeken hoe hij met dit alles om gaat. 
Zelfs op de site van de film, onder ‘Cast & crew’ wordt Jonas niet vermeld … 

KAsper, 10-02-2012

-------

Film: Cherry Blossoms (Kirschblüten – Hanami)

Hoewel de beschrijvingen dit niet vermelden lijkt vrij duidelijk sprake van een man met autisme, een vrouw die hem - bijna levenslang - tegemoet komt, en kinderen (en hun partners) die daar ieder weer op hun eigen manier mee omgaan (of juist niet). Verwarring alom ....

KAsper, 10-02-2012

-------

Film: As good as it gets

Hoe gaat Melvin Udall (Jack Nicholson) om met Carol Connelly (Helen Hunt) en Simon Bishop (Greg Kinnear)? En hoe gaan zij om met hem??
Het hondje 'Verdell' lijkt als eerste zijn weg te vinden in deze nieuwe relaties ...  

KAsper, 11-02-2012

-------

Film: Being There

Bijzonder om te zien hoe ieder zijn of haar eigen interpretatie geeft aan de woorden van Chance; woorden die eigenlijk heel letterlijk bedoeld zijn (nou ja, volgens mijn interpretatie dan weer ;-) ) krijgen van de ‘gesprekspartners’ hun eigen betekenis toebedeeld, met soms vèr gaande gevolgen ….

Is dat niet wat altijd en overal in het leven gebeurt? Dat de woorden van iemand anders bij ons binnenkomen niet per se zoals de ander ze uitspreekt of bedoelt, maar zoals wij ze opvatten??

KAsper, 12-02-2012

-------
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch

KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Comments