2. Advocaat

Vraag: 

* Ik heb (waarschijnlijk) autisme / mijn aanstaande ex-partner heeft (mogelijk / waarschijnlijk) autisme; hoe vind ik een advocaat c.q. scheidingsbemiddelaar
die er voor zorgt dat hier in de (echtscheidings-)procedure
in het belang van
de kinderen
op een juiste manier mee om wordt gegaan?


Antwoord: 

Ik heb in december (2012) een vrij uitgebreide mail gestuurd naar de voorzitter van de Vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAS), om specifiek aandacht te vragen voor de positie van kinderen van ouders met autisme in echtscheidings- en andere gerechtelijke procedures betreffende ouderlijk gezag, omgang etc.. 
Helaas heb ik op deze mail vrij kort maar krachtig ‘nul op het rekest’ gekregen ...

Iedereen die op zoek is naar een advocaat dan wel scheidingsmediator die er
voor kan zorgen dat de positie van
kinderen van ouders met autisme in een dergelijke (familierechtelijke) procedure de juiste aandacht krijgt kan deze vraag daarom denk ik het beste zèlf voorleggen aan (het secretariaat van) de vFAS.
Hun website:
www.verenigingfas.nl.


‘Klaartje’, 20 juni 2013 
Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch? 
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  © 

Comments