KAsper: voor kinderen van ouders met autisme

    "Voor mijn moeder is het belangrijker of ik de spaarzegeltjes wel bij me heb dan dat ik op het punt sta mijn baan te verliezen. Dát is dus autisme.
Hoe kan je nu een normaal gevoel van eigenwaarde hebben als je hiermee bent opgegroeid en 'opgevoed' ...?"
 
 
Jij:
- weinig plezier in je leven (dysthyme depressie) en/of
- (bijna) alles wat je doet voelt als een verplichting en/of
- last van vermoeidheid / uitputting / burn-out 
en/of
- verdriet of depressie zonder direct zichtbare aanleiding / vaak 'down' voelen 
en/of
- angst- / dwangklachten (bijv. smetvrees) 
en/of
- BDD (body dysmorphic disorder (verstoorde lichaamsbeleving / extreme,
  obsessieve onvrede over (onderdelen van) het eigen uiterlijk / ingebeelde
  lelijkheid))
 
en/of
- te veel of juist te weinig eten (bijv. anorexia of boulimia) en/of
- te veel / te weinig / slecht slapen en/of
- perfectionisme / faalangst 
en/of
- moeite met beslissingen nemen / besluiteloosheid en/of
- gevoelens van waardeloosheid 
en/of
- alleen / eenzaam voelen 
en/of
- andere onbegrepen klachten?
 
EN
 
Je vader/moeder (broer/zus):
- weinig inlevingsvermogen en
- sociaal onhandig en
- beperkte belangstelling en
- emotioneel 'niet aanwezig' 
en
- moeite met verwoorden van / omgaan met eigen gevoelens en 
die van
  anderen en
- weinig ècht betrokken bij andere mensen?
 
 

Autisme wordt - nog steeds - vaak niet herkend ...

 

 

Autisme is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Autisme wórdt ook vaak niet herkend (ook al denken veel mensen wel te weten wat het is).

 

En je denkt er misschien al helemaal niet aan dat ook jouw vader of moeder het zou kunnen hebben ...

 

Maar als 1 op 100 mensen (!*) het heeft komt het waarschijnlijk vaker voor dan je

je bewust bent. 

 

Dan zou het dus zo maar kunnen zijn dat het ook in jouw directe omgeving voorkomt, zonder dat je het weet ...


(*Nb: 'KAsper' is er altijd van uit gegaan dat dit cijfer in werkelijkheid - waarschijnlijk vele malen - hoger ligt; dit wordt langzamerhand ook bij de meer 'officiële' kanalen duidelijk. Gesproken wordt 

nu (2013) al van ongeveer 1 op 63 (!), een schatting die 'KAsper' een stuk reëler voorkomt!) 

 

 

Ook volwassenen hebben autisme. En relaties. En kinderen …

 

 

Veel mensen denken wel te weten wat autisme is. Maar in de praktijk blijken er

nog steeds héél veel misverstanden, onbegrip en onwetendheid ten aanzien van autisme te bestaan.

 

Misschien doet jouw vader niet met opzet stug of afwezig. Doet jouw moeder niet bewust kil, of afstandelijk. Maakt hij of zij niet expres onhandige opmerkingen in gezelschap.

Is het geen onwil als zij jou niet troosten als je verdriet hebt, je niet steunen als je het moeilijk hebt, niet wat vaker spontaan een arm om je heen slaan of zo maar eens een cadeautje voor je meebrengen.

Kunnen zij er eigenlijk weinig aan doen dat zij niet écht veel interesse hebben voor wat er zich in jouw leven afspeelt, zich niet of nauwelijks in jou inleven, en eigenlijk nooit echt geweten hebben wat er in jou, hun zoon of dochter, omgaat ...

 

Misschien is er bij een broer, zus, oom, tante, neefje of nichtje autisme / een autismespectrum-stoornis / Aspergersyndroom / PDD-NOS vastgesteld.

Misschien herken je veel van het gedrag bij je vader of je moeder …

 

 

Misschien heeft je vader of je moeder autisme. En ondervind jij daarvan gevolgen …

 

 

Autisme beïnvloedt de manier waarop je (wel of juist niet) contact kunt hebben met andere mensen. Daarmee heeft autisme niet alleen gevolgen voor de persoon met autisme zelf, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving.

 

Autisme heeft dus zéker óók gevolgen voor de kinderen van iemand met autisme!

 

Als kind van een ouder met autisme kan je te maken (gehad) hebben met 

gevolgen-op-korte-termijn van het autistisch gedrag van je vader of je moeder.

Maar er kunnen ook gevolgen zijn op de langere termijn, o.a. in de vorm van (mede) door het autistisch gedrag van je vader of moeder gevormde denk- en gedrags-patronen. Patronen die mogelijk een negatieve invloed hebben op jouw welzijn, en het plezier dat jij (misschien juist niet) in je leven hebt. Patronen die zelfs schadelijk kunnen zijn voor jouw geestelijke en/of je lichamelijke gezondheid.

Ook in je leven als volwassene.

 

Als je op deze manier bent opgegroeid kan het lastig te zien zijn wat er aan de hand is. Of zelfs dát er iets aan de hand is.

Dat neemt niet weg dat ook voor jou de gevolgen ingrijpend (kunnen) zijn!

En dat het de moeite waard kan zijn te doorzien wat dit met jou gedaan heeft, en wat dit misschien nog steeds met je doet ...

 

 

 

Ik hoef niet alles op jouw manier te doen …
Ik hoef eigenlijk niets op jouw manier te doen …
Ik kàn ook eigenlijk niets op jouw manier doen

 

Als jij iets gedaan wilt hebben
kan ik misschien iets voor je doen
Als jij iets op jouw manier gedaan wilt hebben
is er niemand die dat voor je kan doen, behalve jijzelf

 

 

 

 

De aandacht voor volwassenen met een vorm van autisme is op gang gekomen. Voor de gevolgen van autisme van volwassenen voor hun - jonge én volwassen - kinderen is nog (te) weinig aandacht. Daar wil KAsper iets aan doen!

 

‘KAsper’ staat voor ‘Kinderen van personen met Asperger Syndroom’. Asperger Syndroom is een vorm van autisme, ofwel een autisme spectrum stoornis.

 

KAsper zet zich (zonder winstoogmerk) in voor mensen met een vader en/of een moeder met autisme.

 

(Nb: De termen ‘autisme’, ‘autisme spectrum stoornis’ (a.s.s.) en ‘Asperger Syndroom’ (AS) worden door KAsper door elkaar gebruikt. De term ‘PDD-nos’ wordt niet gebruikt; KAsper onderscheidt PDD-nos niet als aparte categorie, en rangschikt dit onder autisme / a.s.s. / AS.)

 
 
Reageren op deze website? Dat kan via e-mail: KAsper.nederland@gmail.com. Graag in aanhef vermelden: 'reactie website'.
 

Nb: Ook de inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.Zoon of dochter van een ouder met autisme? Van een vader met autisme of een moeder met autisme? Kind van een autistische ouder of beide ouders autistisch?
 
KAsper: voor - jonge en volwassen - kinderen van ouders met autisme.  ©
 

Www.kinderenvanoudersmetautisme.nl (sites.google.com/site/kinderenvanoudersmetautisme), (voorheen www.KAsper-info.nl).