Belastingen

Over het gebruik en bezit van een auto worden een aantal belastingen geheven.  In 2008 was de totale opbrengst voor de schatkist c.a.  16000 miljoen euro.
 
 
 
 
 
 
Subpagina''s (3): Accijns BPM Wegenbelasting
Comments