4.1การ ปกครองส่วนภูมิภาค

แบ่งปกครองแบ่งออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3743 หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 20,493.968 ตารางกิโลเมตร

 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. อำเภอครบุรี
 3. อำเภอเสิงสาง
 4. อำเภอคง
 5. อำเภอบ้านเหลื่อม
 6. อำเภอจักราช
 7. อำเภอโชคชัย
 8. อำเภอด่านขุนทด
 9. อำเภอโนนไทย
 10. อำเภอโนนสูง
 11. อำเภอขามสะแกแสง
 12. อำเภอบัวใหญ่
 13. อำเภอประทาย
 14. อำเภอปักธงชัย
 15. อำเภอพิมาย
 16. อำเภอห้วยแถลง
 1. อำเภอชุมพวง                   
 2. อำเภอสูงเนิน
 3. อำเภอขามทะเลสอ
 4. อำเภอสีคิ้ว
 5. อำเภอปากช่อง
 6. อำเภอหนองบุญมาก
 7. อำเภอแก้งสนามนาง
 8. อำเภอโนนแดง
 9. อำเภอวังน้ำเขียว
 10. อำเภอเทพารักษ์
 11. อำเภอเมืองยาง
 12. อำเภอพระทองคำ
 13. อำเภอลำทะเมนชัย
 14. อำเภอบัวลาย
 15. อำเภอสีดา
 16. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  ไฟล์:Amphoe Nakhon Ratchasima.png
 
ข้อมูลอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
ชั้น ชื่ออำเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจาก
จังหวัด (กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล หมู่บ้าน ประชากร
ชาย หญิง รวม
พิเศษ
เมืองนครราชสีมา
755.596 0 2438 25 243 212,627 221,211 433,838
1
ด่านขุนทด
1,428.14 84 2451 16 220 62,495 63,475 125,970
1
บัวใหญ่
305.028 101 2429 10 121 41,686 42,013 83,699
1
ปักธงชัย
1,374.32 34 2451 16 213 56,597 58,948 115,545
1
พิมาย
896.871 60 2443 12 208 64,058 65,885 129,943
1
สีคิ้ว
1,247.07 45 2498 12 169 60,632 61,005 121,637
1
ปากช่อง
1,825.17 85 2498 12 217 91,905 92,522 184,427
2
ครบุรี
1,816.85 58 2482 12 152 46,225 47,219 93,444
2
จักราช
501.672 40 2496 8 108 34,643 34,819 69,462
2
โชคชัย
503.917 30 2448 10 126 37,988 39,959 77,947
2
โนนสูง
676.981 37 2440 16 195 62,055 64,629 126,648
2
ประทาย
600.648 97 2504 13 148 38,750 38,811 77,561
2
สูงเนิน
782.853 36 2444 11 125 38,624 40,498 78,610
2
ห้วยแถลง
495.175 65 2504 10 120 37,443 37,131 74,574
2
ชุมพวง
540.567 98 2502 9 130 40,918 41,038 82,161
3
เสิงสาง
1,200.24 88 2519 6 84 33,733 33,302 67,032
3
คง
454.737 79 2481 10 155 40,052 41,076 81,128
3
โนนไทย
541.994 28 2443 10 131 36,126 37,592 73,718
3
ขามสะแกแสง
297.769 50 2511 7 72 21,423 21,753 43,176
3
แก้งสนามนาง
107.258 130 2529 5 56 18,782 19,054 37,836
3
วังน้ำเขียว
1,130.00 70 2535 5 83 20,416 20,503 40,910
4
บ้านเหลื่อม
218.875 85 2519 4 39 10,620 10,732 21,351
4
หนองบุญมาก
590.448 52 2526 9 104 29,424 29,316 58,740
4
เทพารักษ์
357.465 90 2538 4 58 12,002 11,451 23,453
4
พระทองคำ
359.522 45 2539 5 74 21,260 21,680 42,940
4
สีดา
162.825 85 2540 5 50 12,087 12,133 24,220
4
บัวลาย
106.893 103 2540 4 45 12,374 12,450 24,824
4
โนนแดง
193.407 75 2532 5 65 12,597 12,984 25,581
4
ขามทะเลสอ
203.605 22 2509 5 46 14,091 14,021 28,112
4
เมืองยาง
255.522 110 2538 4 44 14,321 14,038 28,359
4
ลำทะเมนชัย
308.457 120 2539 4 59 16,114 15,953 32,067
4
เฉลิมพระเกียรติ
254.093 18 2539 5 61 16,966 17,411
34,377
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments