Klub Inteligencji Katolickiej
W Zielonej Górze

KIK organizuje cykle spotkań połączone z dyskusją na tematy : z Pisma Świętego, teologii, nauki społecznej Kościoła, encyklik, szkoły modlitwy, miejsca katolików we współczesnym świecie. Omawia aktualne wydarzenia z życia Kościoła, a także porusza tematy historyczne, kulturalne itp. Organizuje rekolekcje kierunkowe, prowadzi formację intelektualną i duchową swoich członków.


Zapraszamy na nasze spotkania wszystkich zainteresowanych do salki na plebanii

parafii  pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

(wejście od ulicy Chrobrego 8) – wtorki godz. 18:00


 

AKTUALNOŚCI


        3.11.2020r.  Msza Sw. za zmarłych członków klubu KIK /29 osób /
                           w kościele Najświętszego Zbawiciela godz. 18.30

       20.10.2020r. Msza Sw. w intencji zmarłego ks. dr Zbigniewa Cieszkowskiego
                           oraz dr inż. Jerzego Godziszewskiego
                           w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela o godz. 18.30

       13.10.2020r.  Rozpoczęcie nowego roku pracy klubu KIK  2020/2021 .
                          Msza Sw. w kościele p.w.  Najświętszego Zbawiciela                                              
                                 w Zielonej Górze o godz. 18.30
                     
=======================================================

                  Przerwa wakacyjna do 13.10.2020r

=======================================================


      10.03.2020r   Umiłowana Amazonia
                           - przesłanie płynące z Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej
                           ks. kan. Robert Patro

       25.02.2020r     Zagrożenia duchowe osób starszych.
                                  o. Stanisław Glista OFM Conv.

       21.01.2020r.    Rewolucja antykulturowa
                                  ks. dr Henryk Nowik

       10.12.2019r    Papież Franciszek i jego droga eklezjalna, - jak prowadzi Kościół współczesny.
                                 ks.  kan. Robert Patro  

       12.11.2019r.   Współczesna walka ideologiczna  - poprzez zmianę kultury - rewolucja kulturowa.
                                 wykład - profesor dr hab. Jacek Kurzępa

          5.11.2019r.   Msza Sw. za zmarłych członków Klubu / 27 osób /
                                w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze godz. 18.30

         22.10. 2019r.  Cud Eucharystyczny w Legnicy
                                 Prelekcja ks. Andrzeja Ziombry - proboszcza  kościoła p.w. Sw. Jacka w Legnicy
                                 Godz. 19.00 w kościele.
           8.10. 2019r.  Rozpoczęcie nowego roku formacji KIK  2019/2020 .
                   Msza Sw. w kościele p.w.  Najświętszego Zbawiciela                                              
                                w Zielonej Górze o godz. 18.30
                     
==============================================================================
        Przerwa wakacyjna do 8.10.2019r
==============================================================================
        

        11.06.2019r     Msza Sw. na zakończenie kolejnego / 38-go /  roku formacji 2018/2019
                                 godz. 18.30 w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.

        21.05.2019r     Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie  członków KIK.

        12.04.2019r     godz.11.30 Wielkopostny Dzień Skipienia w kaplicy klasztoru Sw. Franciszka
                                przy ulicy Kilińskiego 5 w Zielonej Górze - prowadzi Ks. bp Paweł Socha. 
   
        11.04.2019r     Chrystologiczne ujęcie wielkoczwartkowej Ewangelii J 13,1-15
                                 jako przygotowanie do świadomego uczestnictwa w misterium
                                 Triduum Paschalnego.
                                 - dk . Rafał Zbrożek z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

         9 .04.2019r      Uroczystość peregrynacji Obrazu Sw. Józefa z Kalisza,
                                 godz. 18.00 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

        12.03.2019r    Wielki Post - czas wielkich oczekiwań, wielkich zmian ?
                                ks. Łukasz Grzendzicki

        12.02.2019r    Ochrona danych osobowych RODO - przepisy prawa w praktyce.
                                  - mgr inż. Marek Rajszczak- Specjalista Ochrony Danych z firmy BHPEX
                                    z Zielonej Góry / www.bhpex.pl/rodo/

        15.01.2019r    Ochrona danych osobowych RODO - szanse i zagrożenia.
                                - spotkanie klubowe

        11.12.2018r   Dwa stoły - jeden akt kultu.  Mistagogia liturgii eucharystycznej.
                               dk. Rafał Zbrożek  - z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

        13.11.2018r   Liturgia jako przestrzeń Słowa Bożego. Mistagogia Liturgii Słowa .
                               dk. Rafał Zbrożek - z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

          9.11.2018r   Udział w uroczystości odpustu parafialnego Najświętszego Zbawiciela
                               godz. 18.30

            6.11.2018r   Msza Sw. w intencji zmarłych członków Klubu / 25 osób /
                                godz. 18.30

        23.10.2018r   O psychologicznym ujmowaniu religijności.
                               ks. dr Paweł Łobaczewski

        16.10.2018r Udział w uroczystości odpustu w Konkatedrze p.w. Sw. Jadwigi Sląskiej
                             w Zielonej Górze,  godz. 18.00

        9.10.2018r  Uroczystość rozpoczęcia nowego roku formacji 2018/19
                            Msza Św. w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze
                            godz. 18.30

=============================================================================

          12.06.2018r   Spotkanie klubowe podsumujące kolejny 37 rok działalności .   
                                 godz. 18.30 Msza Św. w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela
                                 w Zielonej Górze.   

          29.05.2018r.  Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  KIK.
                                 godz. 18.00 w siedzibie klubu przy ul. Chrobrego 8

          15.05.2018r    Realizacja powołania do świętości w przestrzeni publicznej ;
                                  - zagrożenia , wyzwania , szanse.
                                                                                        -  ks. dr Zbigniew Cieszkowski

          24.04.2018r     Wieczór z Aniołami.
                                  ks. protojerej Jerzy Langosch - proboszcz parafii prawosławnej
                                  Chrystusa Zbawiciela we Frankfurcie nad Odrą.

          13.03.2018r     Duch Święty w nas działa. Rola Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła.
                                   ks. Łukasz Grzendzicki

          13.02.2018r     Po obu stronach Odry. Religijne , narodowe i regionalne aspekty                                                          sąsiedztwa polsko-niemieckiego.
                                   - ks. dr Rafał Mocny
                                   / dyrektor Katolickiego Centrum Studenckiego w Słubicach /

          16.01.2018r    Jak przeżyć kryzys i nie stracić wiary.
                                                                                                - ks. dr Tadeusz Kuźmicki

          05.12.2017r  " Europa jutra ": chrześcijańska czy postchrześcijańska ?
                                  Kryzys tożsamości Europejczyka.
                                                                                           - ks. dr Zbigniew Cieszkowski

          14.11.2017r   Sztuczna inteligencja - wsparcie czy zagrożenie dla człowieka ?
                                       -   Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz - Uniwersytet Zielonogórski

          17.10.2017r    Spotkanie z profesorem Jackiem Kurzępą - posłem RP
                                  Temat spotkania - Polska inteligencja dziś.
                                   godz. 18.00 sala KIK,  ul Chrobrego 8 w Zielonej Górze

         10.10.2017r    Uroczystość rozpoczęcia nowego roku pracy klubu
                                godz. 18.30 Msza Św. w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela
                                w Zielonej Górze

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   6.06.2017r   Spotkanie klubowe podsumujące kolejny 36-sty rok działalności .
                       godz. 18.30 Msza Św.  

   27.05 - 4.06.2017r Misje parafialne
                                  w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze
  23.05.2017r    Impresje Sokratyczne - Sokratejska droga do mądrości.
                                               dr Paweł Walczak
                                               / Wydział Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego /
  16.05.2017r    Osoba ludzka - zagubiony paradygmat bioetyczny.
                                                                            ks. dr Andrzej Paś
           9.05.2017r   Podążanie drogą Bożego Wojownika -
                                " Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi w-g Traktatu
                                  o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
                                  św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
                                                              p. Łukasz Mrozkowiak - prezenter portalu
                                                                                                         internetowego ;
                                                                                            www. bozywojownik.pl

         25.04.2017r   Wszystko o Biblii - Życie codzienne Izraelitów.
                                                              ks. dr Andrzej Maciejewski

        7~9 .04.2017r  Rekolekcje Wielkopostne w Paradyżu
                                 - temat ;   " Spotkanie Jezusa z Natanaelem "

        4.04.2017r     Wszystko o Biblii  - Święta w Izraelu.
                                                              ks. dr Andrzej Maciejewski

       28.03.2017r    Wszystko o Biblii  - Ofiary i ofiarnicy w tradycji Izraela.
                                                              ks. dr Andrzej Maciejewski

       21.03.2017r    godz. 17,00  -Zwyczajne Walne Zebranie KIK , ul Chrobrego 8

       14.03.2017r   Wszystko o Biblii -  Miejsca święte i Świątynia w tradycji Izraela.
                                                             ks. dr Andrzej Maciejewski

        6,7,8. 03. 2017r   Rekolekcje z Ojcem Pio - kościół p.w. św. Alberta w Zielonej Górze

       28.02.2017r   Biblijne / chrześcijańskie / zasady zarządzania pieniędzmi i majątkiem.
                                                            Wojciech Nowicki  - Chrześcijańska Edukacja
                                                                                             Finansowa

       21.02.2017r   Nauczanie Sługi Bożego ks. bp Wilhelma Pluty - apostolstwo świeckich.
                                                             ks. dr Dariusz Gronowski  / postulator procesu
                                                                                                                beatyfikacyjnego /

       13.02.2017r   "Idźcie i głoście"  - Słowo Boże w przestrzeni życia współczesnego
                                                            chrześcijanina.
                                                            ks. dr Zbigniew Cieszkowski

        7.02.2017r    Troska o psychiczne i duchowe zdrowie człowieka - psychoterapia
                               integralna w podejściu chrześcijańskim.
                                                          p. Małgorzata Brzychcy - psychoterapeuta
 
           31.01.2017r   Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
                                                      p. Andrzej Moszczyński - z wspólnoty czcicieli
                                                                             Niepokalanej Matki Miłosierdzia.   
             
           24.01.2017r    Krucjaty modlitewne. Czy uratujemy Polskę ?
                                                                                           ks. Jan Pawlak

           17.01.2017r    Dominikanie wśród świeckich.
                                Dariusz Brzychcy - brat zakonny Trzeciej Gałęzi
                                                               Zakonu Dominikanów w Poznaniu
10.01.2017r     Przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
                         - Akt Jubileuszowy i co dalej ?
                                                           ks. dr Zbigniew Cieszkowski

18-21.12.2016r      Rekolekcje Adwentowe.
                              Kościół Najświętszego Zbawiciela  godz. 18.30

13.12.2016r   1050 rocznica Chrztu Polski -  i co dalej ?
                                                             ks. dr Zbigniew Cieszkowski 
 06.12.2016r   Spotkanie klubowe.

         29.11.2016r   Aktualność przesłania Fatimskiego dla Kościoła i świata.
                                                                     ks. dr Zbigniew Cieszkowski

         22.11.2016r   Msza Św. za zmarłych członków Klubu .
                                Kościół Najświętszego Zbawiciela , godz. 18.30

           19.11.2016r    Biblia o finansach -  konferencja  naukowa
                                Seminarium Duchowne w Paradyżu   - godz. 9.00
                                - organizator - Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIENI

        15.11.2016r   Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa , Króla królów i
                               Pana panów - aspekt historyczny i duszpasterski.
                                                                                               -  ks. Jan Pawlak
         8. 11.2016r   Spotkanie z Ojcem rekolekcjonistą  Mariuszem Mazurkiewiczem
                               z Warszawskiej Prowincji Redemptorystów  - godz.19. 30
                               t.j. po Mszy Św. rekolekcyjnej przed odpustem parafialnym
                                                                                    Najświętszego Zbawiciela.

        25.10.2016r   O sztuce dzielenia włosa na czworo, - czyli co to jest filozofia.
                                                  dr Paweł Walczak - Instytut Filozofii
                                                                                  Uniwersytetu Zielonogórskiego


        18.10.2016r   Rola filozofii w edukacji chrześcijańskiej.
                                                 dr Paweł Walczak -  Instytut Filozofii
                                                                                  Uniwersytetu Zielonogórskiego
15.10.2016    Życie i dzieło Św.  Edyty Stein
                      ks. dr .hab. Grzegorz Chojnacki / prorektor Wydz. Teologii U.Sz./
                       godz. 10.30 - Sala Jasnogórska przy parafii pw. Św. Ducha
                       / organizator - Stowarzyszenie Pro Cultura et Musica /
11.10.2016r   Inauguracja nowego roku formacji 2016/17
                      Msza Św. w kościele Najświętszego Zbawiciela
                      godz. 18.30
                      35-lecie istnienia  klubu KIK=============================================================

  14.06.2016r   Msza Św. w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela godz. 18,30

                        - spotkanie klubowe w salce KIK.

  7.06.2016r   Rola i znaczenie wartości chrześcijańskich w rozwoju 

                       zawodowym, społecznym i rodzinnym młodego pokolenia.

                      - mgr Marcin Szczęsny  -/ były Prezes Rady Krajowej KSM/

31.05.2016r   Posynodalna adhortacja " Amoris laetitia " - o miłości w rodzinie.

                                                                             - ks. dr Zbigniew Cieszkowski

17.05.2016r   Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KIK.

                      Na stanowisko prezesa klubu został wybrany pan Piotr Barczak .10.05.2016r   Chrzest Polski, podstawą narodu i państwa.

                                                                                - ks. dr Henryk Nowik

26.04.2016r   Ewangelia w-g Św. Mateusza  - krok  po kroku.

                                                                              - ks. dr Andrzej Oczachowski

19.04.2016r  Chrystocentryzm w teologii i jego implikacje.

                                                                                   - ks. dr Andrzej Suchorski


12.04.2016r  Biskupstwo Lubuskie w latach 1124- 1556 r.
                                                                                          - ks. dr Adrian Put

5.04.2016r  Być albo nie być w Kościele. Odejścia i powroty...
                                                                                          -  ks. dr Piotr Kubiak

15-22-29 marzec 2016r     Przerwa świąteczna

8.03.2016r   Polskie zrywy narodowe - "napoleoniada" cz.II
                                                                                   -  dr Jerzy Godziszewski

1.03.2016r   Prezentacja filmowa p.n. -

                                Śladami Drogi Krzyżowej Jezusa w dzisiejszej Jerozolimie.


23.02.2016r  Ewangelia w-g św. Mateusza - krok po kroku

                                                         - ks. dr Andrzej Oczachowski


16.02.2016r  Prawda o sakramencie pokuty w świetle dokumentów Św. Jana Pawła II

                                                        - ks. bp dr Paweł Socha


09.02.2016r   Wieczór z poezją księdza Jana Twardowskiego w interpretacji 
                       członków Dyskusyjnego Klubu Książki przy WiMBP w Zielonej Górze.

26.01.2016r    Polskie zrywy narodowe - " napoleoniada"
                                                                                - dr Jerzy Godziszewski
 
19.01.2016r    Od Chrztu do świadectwa życia chrześcijańskiego.
                                              - ks. dr Zbigniew Cieszkowski

12.01.2016r   Spotkanie opłatkowe - godz. 18.30 Msza Św . w kościele
                       Najświętszego Zbawiciela , - godz. 19.30 spotkanie w sali KIK
                       ul. Chrobrego 8
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

12.12.2015r  Adwentowy Dzień Skupienia - Ośrodek Sióstr Elżbietanek
                                               - prowadzi ks. Eugeniusz Jankiewicz

1.12.2015r    Katecheza miłosierdzia papieża Franciszka - wprowadzenie do Roku                                                                                                           Miłosierdzia 
                                          -  ks. dr Zbigniew Cieszkowski

24.11.2015r   Ewangelia w-g św. Mateusza  - krok po kroku
                                        -  ks. dr Andrzej Oczachowski
17.11.2015r   Powstanie Kościuszkowskie     - dr Jerzy Godziszewski  

10.11.2015r   Tożsamość młodego Polaka w kontekście Światowych Dni Młodzieży
                                                               - ks. Robert Patro

3.11.2015r     Msza Św. w intencji zmarłych członków KIK.

27.10.2015r.  Ziemia Święta  - wspomnienia z pielgrzymki.

20.10.2015r   Zobowiązania chrześcijanina wynikające z przyjęcia Chrztu Św.
                                                             -  ks.dr Zbigniew Cieszkowski

9.10.2015r     Inauguracja nowego roku formacji 2015/16.
                       Msza Św. o godz. 18.30 w Kościele Najświętszego Zbawiciela 
                       z udziałem J.E. Ks.Bp Tadeusza Lityńskiego.


           9.06.2015r.    Arcybiskup Romero - duchowe bogactwo beatyfikacji. 
                                                                 - ks. dr Zbigniew Cieszkowski
           2.06.2015r.    Nauczanie Jezusa o rzeczach ostatecznych.
                                                                - ks. dr Andrzej Oczachowski
         26.05.2015r.    Dojrzały w wierze i miłości człowiek perspektywą Kościoła i wszelkiej                                    cywilizacji. 
                                                                 - ks. dr hab. Remigiusz Król

          19.05.2015r.   Biskup biskupowi nie równy ...
                                                                - ks. dr Piotr Kubiak  
          12.05.2015r.    Zmartwychwstał !  - ale co to znaczy ?
                                                              - ks. dr Eligiusz Piotrowski
           5.05.2015r.     Lubuscy Żołnierze Niezłomni - lista straconych.
                                                              - mgr Marek Budniak
          28.04.2015r.    Nauczanie Jezusa o czasach ostatecznych.
                                                             - ks. dr Andrzej Oczachowski
          21.04.2015r.    Błogosławiony Pier Giorgio Frassati  - charyzmat młodości c. d.

          14.04.2015r.    Błogosławiony Pier Giorgio Frassati  -  charyzmat młodości
                                                              - ks. dr Zbigniew Cieszkowski

          24.03.2015r.    Biblia ; Nauczanie Jezusa o rzeczach ostatecznych
                                                              - ks.dr Andrzej Oczachowski


          20-22.03.2015r  Rekolekcje Wielkopostne w Rokitnie

         17.03.2015r    Polonia w Stanach Zjednoczonych - ocalenie tożsamości narodowej.
                                  - mgr Katarzyna Murawska  /  20 lat mieszkająca w USA , autorka                                                                                             książek o polskich emigrantach /


          3.03.2015r      Nadzwyczajny Synod Rodziny 
                                     - ks.dr Mariusz Dutka

        24.02.2015r.     Życie konsekrowane.
                                  - ks. bp Paweł Socha                

        17.02.2015r.     Msza Św. z kazaniem wprowadzającym w Wielki Post
                                                - ks.dr Zbigniew Cieszkowski 
                                     w kaplicy w budynku parafii Najświętszego Zbawiciela 
                                     przy ul. Chrobrego 8.

        10.02.2015 r.    Nauczanie Jezusa o rzeczach ostatecznych
                                         - ks.dr Andrzej Oczachowski

       03.02.2015 r.   Polskie zrywy niepodległościowe - Konstytucja 3 Maja.
                                            - dr Jerzy Godziszewski

         27.01.2015r.    Biskup Wilhelm Pluta na Soborze Watykańskim II
                                            - ks. dr Dariusz Gronowski

          20.01.2015r.    Konfederacja  barska   - dr Jerzy Godziszewski


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.11.2014r. -  Udział w odpuście parafialnym kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela
                         godz. 18:30

12-16 .2014r. - Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii Najświętszego                              Zbawiciela

18.11.2014r. -   Unijność Europy na tle globalizacji świata
                          - wykład wygłosi ks. dr Zbigniew Cieszkowski

25.11.2014r -   Kuszenie szatana dzisiaj     - 
                         - wykład ks. dr Macieja Kubali

02.12.2014r. -  Bajka w nauczaniu mądrości -
                         - wykład dr hab. Bogdana Trochy  prof. UZ

09.12.2014  -   Miłosierdzie Boże ratunkiem  -
                         - wykład ks. Zygmunta Zimnawoda

13.12.2014r.-   Dzień skupienia u sióstr Elżbietanek 
                         - prowadzi ks. dr Paweł Łobaczewski - rektor seminarium w Paradyżu

---------------------------------------------------------------------------------------------