นางอันโดรเมดา


นางอันโดรเมดา (พระธิดาแห่งเกาะอัลฟาเบดา) จากวรรณคดีเรื่องวิวาหพระสมุท
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว บทละครพูดสลับ... ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องขึ้นให้ร้องแทรกในการแสดงละครพูดเพื่อการเล่นละครเวทีแบบฝรั่ง เป็นเรื่องราวของความรักที่ได้มาด้วยสติปัญญา มีคติและคำกลอนสอนใจที่เป็นที่คุ้นเคยตราบจนปัจจุบันเช่น

ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า หนังสือกวีมีปัญญาไม่เสียหลาย
ถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกาย มีอุบาย พูดไม่เป็นเห็นป่วยการฯ

อันโดรเมดา สุดาสวรรค์ ยิ่งกว่า ชีวัน เสน่หา
ขอเชิญสาวสวรรค์ ขวัญฟ้า เปิดวิมาน มองมา ให้ชื่นใจ
ถึงกลางวัน สุริยัน แจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้า นงลักษณ์ ยิ่งมืดใหญ่
ถึงราตรี มีจันทร์ อันอำไพ ไม่เห็นโฉม ประโลมใจ ก็มืดมน
อ้าดวง สุรีย์ศรี ของพี่เอย ขอเชิญเผย หน้าต่าง นางอีกหน
ขอเชิญ จันทร์ส่อง สว่างกลางสากล เยื่ยมมาให้ พี่ยล เยือกอุรา
Comments