ติดต่อเรา


วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
เลขที่ 12/2 หมู่ 2 ตำบล ลาดขวาง อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณี 24140
ชื่อ-สกุล ครูภัคพนธ์ จันทโชติ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ(คร)
ครูประจำ สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
Website e-Portfolio:gg.gg/vec_nitedeportfolio
Comments