Hướng dẫn đăng kí taì khoản Liberty Reserve .

Phần 1: cách đăng kí
Nhấn vào đây để đăng kí
Bình thường đăng ký tài khoản của bạn có 0%
Đăng ký theo link này do có người giới thiệu nên bạn sẽ có sẵn 5 cents trong tài khoản để kích hoạt các dịch vụ.

Khi mở ra trang Liberty Reserve Nhìn lên đâu trang bạn click vao dòng chữ
Create Account

-First name: điền tên
-Last name: điền họ
-Email: Địa chỉ eMail của bạn
-Câu hỏi bảo mật: chọn 1 câu bất kì
-Welcome Message:muôn ghi gì thi ghi, sau này khi login bạn nhớ kiểm tra dòng chữ Welcome Message
-Điền mả code vào rồi nhấn sumit.
Sau khi hoàn thành bước 1 nó sẽ mở ra 1 trang.Trang nay rất quan trọng bạn hãy in hoặc copy lưu vào nơi nào đó gồm có :
-Password: do họ cung cấp
-Login PIN: do họ cung cấp
-Master key: do họ cung cấp
-Câu hỏi bảo mật:
Đây là những cái cần thiết trước khi bạn hoàn thành việc đăng ký .Tiêp theo ban vào email mà bạn đã đăng ký trong đó họ cung câp do bạn số tài khoản và bắt đầu login để active account của bạn.Số tài khoản có dạng như sau:Ví dụ U1234567.
Phần II: cách sử dụng


Sau khi bạn đăng nhập thành công sẽ có các mục sau:

Security: Các nhắc nhở về bảo mật của LIBERTY RESERVE đối với thành viên

Service Fee (Phí dịch vụ):

Service Fees and Fee Comparison Chart (bảng kê phí sử dụng)

Fee Comparison Chart (bảng so sánh phí LIBERTY RESERVE với 5 loại hình Digital money thông thường là egold, Paypal, Pecunix, Alert Pay và Webmoney)

Có thể thấy LIBERTY RESERVE khá nổi trội khi các mức phí đều bằng 0$. Một điểm khác của LIBERTY RESERVE là có thu phí bảo vệ ẩn danh (0.75$)

Chú ý:

Hiện nay phí chuyển khoản của LIBERTY RESERVE đang là miễn phí, tuy nhiên đến hết ngày 30/9 phí sẽ thay đổi, LIBERTY RESERVE sẽ thu 1% cho mỗi giao dịch nhỏ hơn 40$, và thu cố định 0.4$ cho mỗi giao dịch >40$

Referal System: Chương trình bonus vào tài khoản mỗi khi bạn giới thiệu được thêm thành viên. Tuy nhiên để tham gia chương trình, tài khoản của bạn phải có >10$ mới có quyền giới thiệu và nhận downline)

Buy/sell LIBERTY RESERVE: đây có lẽ là mục quan trọng nhất

LIBERTY RESERVE đưa ra một danh sách các exchange uy tín và các hình thức thanh toán được sử dụng để mua bán LIBERTY RESERVE.
Tips:

Để exchange: Nạp tiền từ egold/ebu sang Liberty Reserve và ngược lại, Egoldviet đã sử dụng AutoCambist và rất hiệu quả.

Trong danh sách các dịch vụ khác chấp nhận sử dụng LIBERTY RESERVE chúng ta thấy một cái tên quen thuộc Marketiva. (wow OLO)

Dưới nữa là 2 phần ít quan trọng hơn Download và Các cảnh báo giả mạo LIBERTY RESERVE
Các kết luận

- LIBERTY RESERVE có thể dùng để deposit/withdraw Marketiva và một vài dịch vụ khác

- Việc chuyển khoản tiền trong LIBERTY RESERVE có chi phí khá rẻ

- Để rút tiền hay deposit từ LIBERTY RESERVE bạn hãy thông qua các dịch vụ exchange. Hãy tham khảo trang dịch vụ AUTOCAMBIST để đổi từ LR sang egold và ngược lại, hoặc rút về tài khoản

- Thông thường sau 15 phút login trong tài khoản LIBERTY RESERVE, bạn sẽ bị logout ra ngoài vì lý do bảo mật. LIBERTY RESERVE đã xây dựng chức năng đó để bảo vệ bạn trong trường hợp quên ko logout.

>>Video hướng dẫn đăng kí tài khoản Liberty Reserve
>>Kiếm tiền với các trang PTC