Kielitaidon tunnistaminen ja tunnustaminen

Alla olevien tehtävien avulla opiskelija pystyy osoittamaan, miten hän ulkomaanjakson aikana on käyttänyt vierasta kieltä eri tilanteissa ja näiden avulla opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa.