materiaalit --- materials

Tässä olisi jaossa erilaisia kieliin liittyviä materiaaleja:
- heprean aakkosiin liittyviä väritystehtäviä
- värikkäitä jaeanalyysejä joistakin Vanhan Testamentin jakeista; Ps. 50:15:lle eniten erilaisia kieliversioita
  (katso, mitkä ovat tarjolla, pääasiassa Euroopan kielille)
- havaintokuvia suomen paikanilmauksista
- taivutustaulukkoja UT-kreikan sanoille
- materiaalit ovat pdf-muodossa ja ne voi ladata itselleen (punainen nuoli alaspäin)


Here are available different materials related to languages:
- the Hebrew alphabet coloring tasks
- colored verse analysis on some Old Testament verses in Hebrew; there are many language versions for Ps. 50:15
  (see what are available, mainly for European languages - under 'analyzed verses')
- illustrative pictures showing how to express place, location or directions in Finnish language
- materials are in pdf format and you can download them to yourself (red arrow downwards)


(Mr)  Olli Heinänen
kielimateriaalit ( a ) gmail . com