תכונת השמים פרק כא - מדידת הנקודה מעגול הגדול

כא    ועוד הסכימו כל בעלי הלימודים אם תרצה למדוד בשטח גבנונית הכדור מרחק נקודה תחת מן איזה עיגול החקוק שם צריכין אנו למשוך רביע עגול גדול היוצא מן קוטב אותו עגול שממנו תרצה לדעת המרחק ועובר על נקודת הנוכחת והולך עד אותו עגול עצמו ועומד על העגול בזוית נצבת. וקשת מן רביעי עגול הזה הנאחז בין הנקודה הנזכרת ובין העגול הוא המרחק המבוקש. כגון שתרצה לצייר רוחב המדינה מאיזה מקום הידוע תמשוך רביעי עגול  היוצא מקוטב הארץ ועובר על אותו מקום והולך ומגיע עד קו השוה ועומד שם עליו בזוית נצבת והקשת מן רביעי עגול הזה הנאחז בין קו השוה ובין אותו מקום הוא הרוחב המבוקש

סרטון המחשה למרחק קו החקוק בעגול ממשוה העגול ורוחב המדינה


והנה רביעי עגול הנזכר הוא דומה לקשת מן אופן חצי היום כי בעבור שהוא יוצא מן קוטב הארץ ועובר על הנקודה ההיא ומגיע עד קו השוה ועומד שם בזוית נצבת והוא הדין הכל קשת אופן חצי היום שיוצא מן קוטב העולם ועובר על נקודת הראש ומגיע עד גלגל המשוה ועומד שם בזוית נצבת כמו שבארנו בסימן י"ח י"ט לפיכך הקשת מן אופן חצי היום הנאחז בין גלגל המשוה ובין נקודת הראש למדינה מן המדינות הוא שוה לקשת הרוחב ומנין מעלותיו הם מעלות הרוחב לאותו המדינה ולהבא אבאר אותו על ידי צורה:

 
 
  0522380028 מחבר התוכנות הלל סקולניק
 

לרכישת הספר והתוכנה
טל 08-9932655

Comments