הוראות הפעלה למחשבון האסטרונומי


מראה כללי
 
 
 
שימוש בתאריך
לוח השנה בנוי מארבע חלונות
1    שנה
2    חודש
3    יום בחודש
4    מספר הימים שעברו מראש השנה של שנת התוהו בהר"ד
 
אם ישתנה התאריך במקביל ישתנה מספר הימים מ - בהר"ד
 
 
פעולות האפשריות לתאריך הם חיבור או חיסור ימים שלמים
לאחר הזנת התאריך או לחילופין מספר הימים מבהר"ד ולחיצה על מקש ה + או ה - נקבל רק אפשרות לחיצה על מקש מספרים השלמים
 
 
שימוש בזמן
לוח הזמן בנוי ששה חלונות
1    ימים
2    שעות
3    חלקים
4    רגעים
5    מאיות הרגעים
6    הזמן בשבר עשרוני כאשר הימים הם היחידות
 
כאשר הזמן בשבר עשרוני בהתאמה לשני הכיוונים

 

 פעולת +
הקש זמן חדש
 
לחץ =
וזאת התוצאה
 
 פעולת כפל *
 
 לחץ על מספרים שלמים
 
 לחץ =
 
 
שימוש בזויות
לוח הזויות בנוי מתשעה חלונות
1    יחידות של 360 מעלות
2    מעלות
3    חלקים      = 1/60 מעלה
4    שניות       = 1/60 חלק
5    שלישיות    = 1/60 שניה
6    רביעיות     = 1/60 שלישית
7    חמישיות    = 1/60 רביעית
8    שישיות     = 1/60 חמישית
9    מעלות בשבר עשרוני = סכום כל המעלות ןשאר החלקים בשבר עשרוני
 
 
 
 
 פעולת חיבור + וחיסור -
מחברים או מחסרים שני זויות אחת מהשניה
 
1    לחיצה על לחצן הזוית והזנת ערך
2    לחיצה על לחצן חיבור או על חיסור
3    לחיצה על לחצן זוית והזנת ערך
4    לחיצה על לחצן = וקבלת תוצאה
פעולת כפל *
כפל זוית ב(מספר ימים או במיספר שלם או בבמספר עם שבר עשרוני) ומקבלים את כפל הזוית
 

1    לחיצה על לחצן הזוית והזנת ערך

2    לחיצה על לחצן כפל

3    לחיצה על לחצן (מספר ימים או במיספר שלם או בבמספר עם שבר עשרוני) והזנת ערך

4    לחיצה על לחצן = וקבלת תוצאה

 

 פעולת חילוק /
השלבים הם כמו בפעולת כפל. ההבדל הוא
  • אם תחלק זוית בזוית תקבל תוצאת זמן זוית / זוית = זמן
  • אם תחלק זוית בזמן תקבל זוית זמן / זוית = זוית
 
 

נושאי האתר

 
 יצירת קשר מחבר התוכנות הלל סקולניק
 
Comments