ต้องการขาย 02
อัพโหลด 23 มิย 58

013


013 ป่าก๋อย หนัก 2.7กก. ชนะ ไฟ๊ต์

014


014  หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

015


015  หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

016


016  หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

017


017  หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์


018


018  หนัก 2.5กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

019


019  หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

021


021  หนัก 2.5กก. ไก่ใหม่

022


022  หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

023


023  หนัก 2.4กก. ไก่ใหม่

024


024  หนัก 2.5กก. ไก่ใหม่

025


025  หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

026


026  หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

027


027  หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

028


028  หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

029


029  หนัก 2.7กก. ชนะ 3ไฟ๊ต์

030


030  หนัก 2.6กก. ชนะ 4ไฟ๊ต์

031


031  หนัก 2.6กก. ชนะ 4ไฟ๊ต์

032


032  หนัก 2.7กก. ชนะ 3ไฟ๊ต์

034


034  หนัก 2.6กก. ชนะ 3ไฟ๊ต์

037


037  หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

038


038  หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

039


039  หนัก 2.5กก. ไก่ใหม่

040


040  หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

041


041  หนัก 2.5กก. ไก่ใหม่อัพโหลด1 ก.ค. 58

042


042 หนัก 2.8 กก. ไก่ใหม่


043


043 หนัก 2.7กก. ไก่ใหม่


044


044 หนัก 2.5กก. ไก่ใหม่

Comments