ต้องการขาย 01

อัพโหลด 23 เม.ย. 2558
      อำนวย    พุทธสอน     
ประสงค์  พุทธสอน
084-8091822

082-8974357

001 หนัก2.6 กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์

001 หนัก2.6 กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์  

002 หนัก 2.6กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์

002 หนัก 2.6กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์

003 หนัก2.6 กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์

003 หนัก2.6 กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์

004 หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

004 หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

005 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

005 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่


006 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

006 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่


วิ 007 หนัก2.6กก. ไก่ใหม่

007 หนัก2.6กก. ไก่ใหม่


008 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

008 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่


009 หนัก 2.7กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

009 หนัก 2.7กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์

010 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่

010 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่


011 หนัก 2.6กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์

011 หนัก 2.6กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์


012 หนัก 2.5กก. ชนะ 4ไฟ๊ต์

012 หนัก 2.5กก. ชนะ 4ไฟ๊ต์

Comments