ต้องการขาย 01


อัพโหลด 23 เม.ย. 2558

วิดีโอ YouTube


001 หนัก2.6 กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์  
 

วิดีโอ YouTube

 
002 หนัก 2.6กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์
 

วิดีโอ YouTube


003 หนัก2.6 กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์
 

วิดีโอ YouTube

 
004 หนัก 2.6กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์
 

วิดีโอ YouTube


005 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่
 

วิดีโอ YouTube


006 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่
 

วิดีโอ YouTube


007 หนัก2.6กก. ไก่ใหม่
 

วิดีโอ YouTube


008 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่
 

วิดีโอ YouTube

 

009 หนัก 2.7กก. ชนะ 2ไฟ๊ต์
 

วิดีโอ YouTube


010 หนัก 2.6กก. ไก่ใหม่
 

วิดีโอ YouTube


011 หนัก 2.6กก. ชนะ 1ไฟ๊ต์
 

วิดีโอ YouTube


012 หนัก 2.5กก. ชนะ 4ไฟ๊ต์
 

Comments