นํ้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  สมุนไพร

ตามพระราชบัญญัติยาหมายถึง พืชสมุนไพรหมายถึงพันธุ์ไม้ต่าง ๆโรคต่าง ๆ ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้  สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นยาเท่านั้น
 สมุนไพรไทย นั้นมีมากมายหลายแสนชนิดเลยทีเดียว อีกทั้งยังเจริญเติบโตงอกงามได้ดี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ สมุนไพรไทย อาจจะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติหรือมาจากการเพาะปลูก ปัจจุบัน สมุนไพรไทย หลายชนิดถูกนำมาพัฒนาอยู่ในรูปแบบ ยาแผนโบราณ และบางชนิดถูกนำมาเป้นวัตถุดิบในยาแผนปัจจุบัน

สมุนไพร หมายถึง “พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา” ส่วน ยาสมุนไพร หมายถึง “ยาที่ได้จากส่วนของพืช สัตว์ และแร่ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุง หรือ แปรสภาพ” ส่วนการนำมาใช้ อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้ใช้ได้สะดวกขึ้น เช่น นำมาหั่นให้มีขนาดเล็กลง หรือ นำมาบดเป็นผงเป็นต้นมีแต่พืชเพียงอย่างเดียวหามิได้เพราะยังมีสัตว์และแร่ธาตุอื่นๆอีกสมุนไพร ที่เป็นสัตว์ได้แก่ เขา หนัง กระดูก ดี หรือเป็นสัตว์ทั้งตัวก็มี เช่น ตุ๊กแกไส้เดือน ม้าน้ำ ฯลฯ

"พืชสมุนไพร" นั้นตั้งแต่โบราณก็ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางยามากมายซึ่ง เชื่อกันอีกด้วยว่า ต้นพืชต่างๆ ก็เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้น
"พืชสมุนไพร" หรือวัตถุธาตุนี้ หรือตัวยาสมุนไพรนี้ แบ่งออกเป็น 5 ประการ
1. รูป ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ แก่นไม้ กระพี้ไม้ รากไม้ เมล็ด
2. สี มองแล้วเห็นว่าเป็นสีเขียวใบไม้ สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีม่วง สีน้ำตาล สีดำ
3. กลิ่น ให้รู้ว่ามรกลิ่น หอม เหม็น หรือกลิ่นอย่างไร
4. รส ให้รู้ว่ามีรสอย่างไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รสหวาน รสเปรี้ยว รสเย็น
5. ชื่อ ต้องรู้ว่ามีชื่ออะไรในพืชสมุนไพรนั้นๆ ให้รู้ว่า ขิงเป็นอย่างไร ข่า เป็นอย่างไร ใบขี้เหล็กเป็นอย่างไร


ความสำคัญของพืชสมุนไพร

พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ6,000 4 (พ.ศ. 2520-2524) 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมีคือ

 (1) การแพทย์แผน​​ไทยเภสัชกรรมแผนไทยการนวดไทยสมุนไพรและเทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

(2) โดยใช้สมุนไพรการแพทย์พื้นบ้านการนวดไทยในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน

ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
 1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งบางชนิดอาจมีราคาแพงและต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นนั้น
 2. ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่าแผนปัจจุบัน
 3. สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและ ชนบท
 4. มีราคาถูกที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการค้า
 5. ใช้เป็นยาบำรุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง
 6. ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่นกะเพราโหระพาขิงข่าตำลึง
 7. ใช้ในการถนอมอาหารเช่นลูกจันทร์ดอกจันทร์และกานพลู
 8. ใช้ปรุงแต่งกลิ่นสีรสของอาหารเช่นลูกจันทร์ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารพวกขนมปังเนยไส้กรอกแฮมเบคอน
 9. สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงามเช่นคูนชุมเห็ดเทศ
 10. ใช้ปรุงเป็นเครื่องสำอางเพื่อเสริมความงาม เช่นว่านหางจระเข้ปรนะคำดีควาย
 11. ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก, ผลไม้เช่นสะเดาตะไคร้หอมยาสูบ
 12. เป็นพืชที่สามารถส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศ เช่นกระวานขมิ้นชันเร่ว
 13. เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการ นำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ
 14. ทำให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น
 15. ทำให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย