ฉบับที่ 21                                        ฉบับที่ 20
  "การแข่งขันกีฬาสีภายใน "อินทนิลเกมส์"                              "สอบธรรมสนามหลวง 
  ครั้งที่ 12 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยา                     สนามสอบโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม"https://drive.google.com/file/d/1UgGoQaa6VsB1p4WprZkxVD60tVG_lIWs/view

ฉบับที่ 1ุ6


                            https://web.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=2073450362760786

             ในสถานศึกษาจังหวัดพังงา                            จังหวัดพังงา                             
                  วันที่ 28 ส.ค. 2562                             วันที่ 23-25 ส.ค. 2562  

 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=2058766987562457

วันที่ 19 ส.ค. 2562
 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=2038188489620307

วันที่ 6 ส.ค. 2562
 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=2019165924855897

วันที่ 23 ก.ค. 2562
 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=1998084583630698

วันที่ 12 ก.ค. 2562
 
สังเกตุการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

วันที่ 9 ก.ค. 2562
 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=1991627537609736

 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=1982228711882952

 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=1976034995835657

วันที่ 28 มิ.ย. 2562
 
https://www.facebook.com/pg/KCPschool.Official/photos/?tab=album&album_id=1975897729182717

วันที่ 27 มิ.ย. 2562ตารางเรียน ตารางสอน
https://drive.google.com/drive/folders/19q1UtkPKfss0aP_6wXl4Dne1R2ZRSLwI

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings