นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
( พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ )
 
.
 แท็กฃี่คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงไทยร่มเย็น
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
Dhamma TV Online ของวัดสังฆทาน *** Mozilla Firefox รับ TV และ วิทยุ ไม่ได้
ด่วนข่าวแท็กฃี่คุณธรรม  ดูTV และฟังวิทยุ โปรดใช้ Internet Explorer
.
บ้านสว่างใจ เขาใหญ่
*************************
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
( พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ )