2.แท็กซี่คุณธรรม

 
ทองคำในเม็ดทราย * * * 
 
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
( พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ )
 
คลื่นขาวคุณธรรม FM 107.25 MHz  เป็นของกลุ่มแท็กฃี่คุณธรรม