ค้นหาจากชื่อคุณลักษณะฯ

***การใช้งาน :  โดยพิมพ์คำสำคัญของพัสดุฯ ที่ต้องการค้นหา ในช่องสีเหลือง Drop box จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นให้ Click เลือกพัสดุที่ต้องการ >>>> เข้าสู่หน้าหลัก

Credit :  ออกแบบ คิดค้น และพัฒนาระบบโดย น.ท.นิธิวัฒน์ โต๊ะนาค, ร.ต.ภัคพล ศรีคงดวง, ร.ต.ปานชัย อุดมศรี, จ.ท.จักรกฤษณ์ กองพอด และนายอวิรุจ พ่วงรอด

Comments