khuếch đại truyền hình cáp

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific thương hiệu thiết bị truyền hình cáp hàng đầu Việt Nam

Công ty phân phối thiết bị truyền hình cáp Pacific tại Việt Nam

Công ty chuyên cung cấp thiết bị truyền hình cáp Pacific tại Việt Nam, khuếch đại truyền hình cáp, bộ chia truyền hình cáp, dây cáp đồng trục của các hãng nổi tiếng. Cung cấp cho các công trình xây dựng, cho hộ gia đình trên toàn quốc. Bảo hành dài hạn, theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

Khuếch đại truyền hình cáp kỹ thuật số Pacific PDA 8640

YouTube Video


Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp kỹ thuật số HDTV, SDTV và truyền hình cáp thông thường (Analog), Khuếch đại tốt nhất từ 5 đến 40 Tivi, Khuếch đại dây cáp đi ngoài trời, cáp đi âm tường khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 100 mét.Khuếch đại truyền hình cáp Pacific Da20


YouTube Video


 

Khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp thông thường (Analog), Khuếch đại tốt nhất từ 01 đến 10 Tivi, Khuếch đại dây cáp đi ngoài trời, dây cáp đi âm tường khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 50 mét


HÌNH ẢNH KHUẾCH ĐẠI TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC DA20


 

Khuếch đại truyền hình cáp Pacific 7535

 

Khuếch đại lắp đặt ngoài trời, dùng cho tín hiệu truyền hình cáp kỹ thuật số HDTV, SDTV và truyền hình cáp thông thường (Analog), Khuếch đại tốt nhất từ 5 đến 30 Tivi, Khuếch đại dây cáp đi ngoài trời, cáp đi âm tường khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 80 mét


YouTube VideoKHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 7535


Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4216AP
 
Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 16 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ


YouTube Video


 

Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 16 Tivi
Hãng sản xuất: PACIFIC
Model: PACIFIC 4216AP
Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 16 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn
 
CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4216AP


 

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4214AP

 
Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 14 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ


YouTube Video


 
Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 14 Tivi
Hãng sản xuất: PACIFIC
Model: PACIFIC 4214AP
Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 14 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn
 
CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4214AP

 

 

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4212AP

 
Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 12 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ


YouTube Video


 
Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 12 Tivi
Hãng sản xuất: PACIFIC
Model: PACIFIC 4212AP
Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 12 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn
 
CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4212AP


 

 


 

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4208AP
 
Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 8 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ


YouTube Video


 
Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 8 Tivi
Hãng sản xuất: PACIFIC
Model: PACIFIC 4208AP
Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 8 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn

CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4208AP

 

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4206AP
 
Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 6 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ

YouTube Video


 
Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 6 Tivi
Hãng sản xuất: PACIFIC
Model: PACIFIC 4206AP
Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 6 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn
 
CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4206AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4204AP
 
Thiết bị truyền hình cáp, Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 4 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ

YouTube Video


 
Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 4 Tivi
Hãng sản xuất: PACIFIC
Model: PACIFIC 4204AP
Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 4 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn
 
CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4204AP

 

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4203AP
 
Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 3 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ


YouTube Video


 
Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 3 Tivi
Hãng sản xuất: PACIFIC
Model: PACIFIC 4203AP
Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 3 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn
 
CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4203AP

 

Download Catalogue: Pacific 4203AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4202AP

 

Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 2 Tivi, Chia tín hiệu truyền hình cáp thường (Analog) và truyền hình cáp KTS HDTV, KTS SDTV, Bộ chia tín hiệu cao tần 5-2400 MHZ


YouTube Video


 

Loại: Thiết bị chia tín hiệu truyền hình cáp từ 1 ra 2 Tivi
Hãng sản xuất : PACIFIC
Model: PACIFIC 4202AP

Chức năng:  Bộ chia cao tần 5-2400 Mhz, chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào 2 đầu ra, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình cáp kỹ thuật số (kts) HDTV, SDTV, tín hiệu truyền hình vệ tinh, tín hiệu truyền hình cáp Internet, chia tín hiệu camera... sản phẩm độc quyền bởi http://pacificvietnam.com.vn

 

CHI TIẾT HÌNH ẢNH BỘ CHIA TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP PACIFIC 4202AP

 


Tính năng: khuếch đại truyền hình cáp


- Khuếch đại truyền hình cáp giảm nhiễu tín hiệu truyền hình cáp âm tường!

- Khuếch đại truyền hình cáp tăng sóng cho tín hiệu truyền hình cáp HD khi đứng hình, sọc, nhiễu..!

- Khuếch đại truyền hình cáp giúp tín hiệu truyền hình cáp không suy yếu khi sử dụng qua các bộ chia tín hiệu truyền hình cáp!

- Khuếch đại truyền hình cáp tối ưu chất lượng truyền hình cáp, giảm thiểu tình trạng hạt, mờ, sọc, nhòe….!

- Khuếch đại truyền hình cáp cam kết chất lượng về thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp chính hãng PACIFIC!

- Khuếch đại truyền hình cáp cam kết chất lượng khuếch đại tốt nhất thị trường hiện nay!


Công ty chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp các bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp hãng pacific, của các nhà sản xuất có thương hiệu nổi tiếng, chất lượng bộ khuếch đại tín hiệu rất tốt, hoạt động bền bỉ, đủ tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật đưa vào sử dụng trong các công trình tòa nhà, khách sạn, Resort,.... cũng như cho các mục đích sử dụng dân dụng trong các hộ gia đình. 

Việc sử dụng Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific chính hãng, với độ ổn định cao, giúp cho hệ thống truyền hình cáp hoạt động ổn định, tín hiệu các tivi rõ nét, hạn chế việc bảo trì, sửa chữa....


Một số hình ảnh Catalog thiết bị truyền hình cáp


 


MỘT SỐ LƯU Ý MUA HÀNG

 

Sản phẩm thương hiệu Pacific chuyên cung cấp cho các trung tâm thu phát truyền hình cáp, Công ty cơ điện nhà nước và cơ điện tư nhân. Chúng tôi phân phối trực tiếp, không phân phối qua kênh đại lý bán lẻ khác.

 

Thời gian gần đây được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng là hộ gia đình với nhu cầu chia nhiều tivi, hay cáp đi âm tường, cáp nối nhiều và cáp quá xa, tuy nhiên có một số khách hàng mua về nhưng không cải thiện được tín hiệu và có phản hồi lại với Công ty chúng tôi, vi vậy chúng tôi xin lưu ý một số vấn đề sau trước khi Quý Khách lựa chọn mua hàng:

 

CÁC TRƯỜNG HỢP SAU BỘ KHUẾCH ĐẠI KHÔNG CẢI THIỆN ĐƯỢC TÍN HIỆU

 

Tín hiệu gốc (tín hiệu nhà đài cung cấp cho 1 Tivi) quá cao hoặc quá thấp không thể xem được. Đặc điểm rõ phân biệt nhất ở hai trường hợp này là Tivi bị trôi hình, vỡ hình, bóng hình là tín hiệu bị cao, Tivi bị nhiễu, muỗi, mè, hạt mưa là tín hiệu thấp.

Tín hiệu bị chia nhiều cấp (Chia từ tivi thứ 1, đến Tivi thứ 2, chia từ Tivi thứ 2 đến Tivi thứ 3…4…5) ở trường hợp này phải lắp nhiều bộ khuếch đại để đẩy nối tiếp.

Dây cáp âm tường bị đứt, hoặc sử dụng lâu năm có hư hại nhiều.

Bộ khuếch đại được lắp kết hợp các bộ chia không đạt chuẩn, bộ chia của Trung Quốc có cắm điện (hay còn gọi là bộ khuếch đại có chia) chia tín hiệu không đều nhau, sẽ tạo ra trường hợp có tivi xem được, tivi không xem được hay có những kênh nhiễu hơn nhiều so với các kênh khác (thường thì các kênh của nhà mạng cung cấp cũng cho chất lượng hình ảnh nét không đều nhau đây là do sự can nhiễu giữa các tần số, tuy nhiên hình ảnh đã được tinh chỉnh ở mức độ có thể chấp nhận được)

Khuếch đại không được dùng đúng tình năng và mục đích sử dụng (Bộ khuếch đại Pacific PDA 8640 dùng từ 5 đến 40 Tivi, khuếch đại cho tín hiệu truyền hình cáp KTS HDTV và truyền hình cáp thông thường, Bộ khuếch đại Pacific 7535 dùng từ 5 đến 30 tivi lắp đặt ngoài trời, Bộ khuếch đại Pacific Da 20 dùng từ 1 đến 10 Tivi cho Tivi xem truyền hình cáp thông thường….).

Ngoài ra còn một số kỹ thuật lắp đặt cũng như tinh chỉnh tín hiệu với các bộ khuếch đại có nút chỉnh bằng tay, về việc này Quý khách hàng vui lòng gọi điện đến Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ.

 

LƯU Ý TRƯỚC KHI MUA BỘ CHIA

Tất cả các bộ chia đều bị suy hao tín hiệu, vì vậy trước khi chia tín hiệu phải lắp bộ khuếch đại vào trước nguồn tín hiệu được chia.Website: http://pacificvietnam.com.vn - Email: pacificvietnam.com.vn@gmail.com

Tài khoản: 153358179 – Tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB, Chi nhánh Hà Nội
ą
Gương Soi,
20:41, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:41, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:41, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:42, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:42, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:42, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:42, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:42, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:41, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:41, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:41, 13 thg 9, 2016
ą
Gương Soi,
20:41, 13 thg 9, 2016
Comments