Gia đình

Võ Thị Mỹ Phương

Sinh ngày : 10/02/1981 tại Quảng Ngãi

Sở thích: Đọc truyện, xem sách báo, nghe nhạc

Tốt nghiệp khoa Kế tóan trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngọai năm 2003

Hiện đang làm việc tại Phòng TC-KT Công ty TNHH Cơ Khí Mai Nguyên

Ngày kết hôn: 19/12/2004