Hinh anh vui

Dành riêng cho các bạn tôi

Liên hệ: khuatqthin@gmail.com

File hình ảnh chạy bằng Windows Media Player

Elevatorride.mpeg