Trang thông tin cá nhân Khuất Quang Thìn

Nothing Could come easy

Liên hệ:

Chi tiết cá nhân:

Ngày tháng năm sinh: 14/06/1976

Địa chỉ: 293C/09 Nội hóa, Bình an, Dĩ an, Bình dương

email: khuatqthin@gmail.com

handfone: 0908681698

Trang bạn : http://www.webketoan.com

Tin tức: http://www.vnn.vn

 

 

Câu lạc bộ Kế tóan trưởng

WKT

Hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề kế tóan:

HanhngheKetoan.doc

Mẫu quyết tóan thuế:

MauQuyettoanthue2004.rar

Đăng ký tham gia CLB KTT: CLBKTT.doc

Các vấn đề khác: WKT.rar