Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
kierując się potrzebą upowszechnienia znaczenia tego powstania dla Polski,
kultywowania tradycji patriotycznych i obywatelskich jego uczestników zbudowała stronę internetową.

Mamy nadzieję, że strona ta stanie się informatorem o bieżącej pracy Komisji Historycznej
 oraz miejscem współpracy i wymiany myśli dla wszystkich,
którym bliskie są tradycje powstańcze i idea Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.Zdzisław Kościański 
Przewodniczący  Komisji Historycznej Zarządu Głównego

Stefan Barłóg
Prezes Zarządu Głównego