หน้าแรก 
 

สารจากผู้อำนวยการ

 • เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน  นักเรียน  ครูและผู้ปกครอง
 • ผู้อำนวยการของเรา นายศิริวัตร  บุญประสพ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  e-mail : ประวัติส่วนตัว นายศิริวัตร  บุญประสพ     ภูมิลำเนาเดิม  อ.โพธาราม  จ.ราชบ ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2554 22:15 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วันสำคัญของไทย

 • วันสำคัญของไทยที่ควรรู้   รวบรวมโดยครูโต
 • วันคริสต์มาส (Merry Christmas) วันคริสต์มาส (Merry Christmas) 25 ธันวาคม  ของทุกปี             ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต์ เทศกาลสำคัญที่ว่านี้คือ เทศกาลคริสต์มาส ซ ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2554 22:22 โดย to B
 • วันกีฬาแห่งชาติ วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ของทุกปี           รัฐบาลได้ทำการส่งเสริมทางด้านการส่งเสริมทางด้านกีฬาไทยด้วยดีเสมอมา เพราะตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา นอกจากจะเป ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2554 22:20 โดย to B
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

 • รูปนักเรียนปีการศึกษา 2553 : ครูโต
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2553 นางวิลาวัลย์ นพพิบูลย์ ครูประจำชั้น (27 ก.ย.53) กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:31 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 ปีการศึกษา 2553 นางทัศนีย์ อณาชัย ครูประจำชั้น (20 ก.ย.53)                   กลับด้านบน 
  ส่ง 22 ต.ค. 2553 01:21 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2553 นางจันทนา ด้ายรินรัมย์ ครูประจำชั้น (31 ส.ค.53)     กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:52 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2553 นางสาวอรพรรณ วุฒิศรีวาส ครูประจำชั้น (31 ส.ค.53)     กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:53 โดย to B
 • ชมรมCom ป.4 (53) นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 นายเผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์, นางวิลาวัลย์  นพพิบูลย์ ครูที่ปร ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:54 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2553 นางเสงี่ยม  อินทรามะ ครูประจำชั้น (20 ส.ค.53)      กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:55 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2553 นางสมพร  รังแก้ว ครูประจำชั้น (20 ส.ค.53)      กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:56 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2553 นางถาวรรัตน์  ดียิ่ง ครูประจำชั้น (19 ส.ค.53)          กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:57 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2553 นางธัญพร  ทองงาม ครูประจำชั้น (19 ส.ค.53)          กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:58 โดย to B
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2553 นางศิริกานต์ รุ่งเรือง ครูประจำชั้น (18 ส.ค.53)      กลับด้านบน 
  ส่ง 21 ต.ค. 2553 23:27 โดย to B
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 

แฟ้มภาพ/กิจกรรม

 • ประมวลภาพและเหตุการณ์ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑

 • ผลการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ           ผลการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่  27-29  ธันวาคม  พ.ศ.2554  ที่จังหวัดมหาสารคาม  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2555 01:41 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • จากวันที่พากเพียร สู่ความหวังที่ภาคภูมิ
  ส่ง 31 ต.ค. 2554 00:52 โดย to B
 • งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ                 วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2554  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ได้จัดงานเลี้ยงให้กับครู  และบ ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2554 07:57 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • อนุบาลเกมส์ ๕๔             ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดแข่งขันก ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2554 18:31 โดย หนุ่ม ใหญ่
 • กีฬาสี ๕๔ (ว่ายน้ำ)             ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้จัดแข่งขันก ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2554 20:31 โดย to B
 • Best Practices            งานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractices)  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ,๒, ๓  โดย  กล ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2554 02:39 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวฝาก/ประชาสัมพันธ์

 • ข่าวฝาก/ประชาสัมพันธ์  ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน  ส่งข้อมูลมาได้ที่ : pcom111@gmail.com
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ม.เกษตรศาสตร์
  ส่ง 29 ก.พ. 2555 00:25 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทักษะกีฬา                 โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ส่ง 5 ต.ค. 2554 09:05 โดย หนุ่ม ใหญ่
 • ประเพณีแซนโดนตา                 จังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์  "ประเพณีแซนโดนตา"  เพื่อบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงล ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2554 19:19 โดย to B
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments