นครวัด-นครธม

โพสต์4 ก.ย. 2553 06:15โดยYupaporn Pongpiriyaporn   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2553 23:16 โดย BigTo Surin ]


 
 
 
วันที่ 2 - 4 กันยายน พ.ศ.2553 สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ไปศึกษาดูงานที่ปราสาทนครวัด - นครธม และปราสาทต่างๆ ในเมืองเสียมเรียบ  ประเทศกัมพูชา บรรยากาศดังภาพ
 
 
 
 

เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

 

เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา1

 
Comments