วันสำคัญของไทย

วันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2557


มกราคม 2557
1 มกราคม 2557วันขึ้นปีใหม่
11 มกราคม 2557วันเด็ก
13 มกราคม 2557วันการบินแห่งชาติ
14 มกราคม 2557วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม 2557วันครู
17 มกราคม 2557วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ
18 มกราคม 2557วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 
วันกองทัพไทย
31 มกราคม 2557วันตรุษจีน

กุมภาพันธ์ 2557
2 กุมภาพันธ์ 2557วันนักประดิษฐ์ / วันเกษตรแห่งชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2557วันทหารผ่านศึก
4 กุมภาพันธ์ 2557วันมะเร็งโลก
10 กุมภาพันธ์ 2557วันอาสารักษาดินแดน
14 กุมภาพันธ์ 2557วันวาเลนไทน์ วันมาฆบูชา
24 กุมภาพันธ์ 2557วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2557วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2557วันสหกรณ์แห่งชาติ

มีนาคม 2557
5 มีนาคม 2557วันนักข่าว
8 มีนาคม 2557วันสตรีสากล
13 มีนาคม 2557วันช้างไทย
20 มีนาคม 2557วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม 2557วันกวีนิพนธ์สากล
22 มีนาคม 2557วันอนุรักษ์น้ำโลก
27 มีนาคม 2557วันกองทัพอากาศ
31 มีนาคม 2557วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมษายน 2557
1 เมษายน 2557วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน 2557วันอนุรักษ์มรดกไทย
6 เมษายน 2557วันจักรี
7 เมษายน 2557วันอนามัยโลก
13 เมษายน 2557วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / วันประมงแห่งชาติ
14 เมษายน 2557วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย
15 เมษายน 2557วันสงกรานต์
22 เมษายน 2557วันคุ้มครองโลก
25 เมษายน 2557วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร

พฤษภาคม 2557
1 พฤษภาคม 2557วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2557วันฉัตรมงคล
รอประกาศจากสำนักพระราชวังวันพืชมงคล
8 พฤษภาคม 2557วันกาชาดสากล
12 พฤษภาคม 2557วันพยาบาลสากล
13 พฤษภาคม 2557วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2557วันงดสูบบุหรี่โลก


มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน 2557วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
9 มิถุนายน 2557วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน 2557วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน 2557วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด

กรกฎาคม 2557
1 กรกฎาคม 2557วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
11 กรกฎาคม 2557วันอาสาฬหบูชา
12 กรกฎาคม 2557วันเข้าพรรษา
29 กรกฎาคม 2557วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิงหาคม 2557
4 สิงหาคม 2557วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม 2557วันรพี
10 สิงหาคม 2557วันสารทจีน
12 สิงหาคม 2557วันแม่แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2557วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กันยายน 2557
1 กันยายน 2557วันสืบ นาคะเสถียร
15 กันยายน 2557วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน 2557วันโอโซนโลก
19 กันยายน 2557วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน 2557วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
24 กันยายน 2557วันมหิดล

ตุลาคม 2557
8 ตุลาคม 2557วันออกพรรษา
13 ตุลาคม 2557วันตำรวจ
14 ตุลาคม 2557วันประชาธิปไตย
15 ตุลาคม 2557วันล้างมือโลก
19 ตุลาคม 2557วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม 2557วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ตุลาคม 2557วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2557วันสหประชาชาติ
31 ตุลาคม 2557วันออมแห่งชาติ

พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2557วันลอยกระทง
8 พฤศจิกายน 2557วันคนพิการแห่งชาติ
14 พฤศจิกายน 2557วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
20 พฤศจิกายน 2557วันกองทัพเรือ
25 พฤศจิกายน 2557วันวชิราวุธ วันประถมศึกษาแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2557วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ธันวาคม 2557
1 ธันวาคม 2557วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ
3 ธันวาคม 2557วันคนพิการสากล
4 ธันวาคม 2557วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม 2557วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
10 ธันวาคม 2557วันรัฐธรรมนูญ
16 ธันวาคม 2557วันกีฬาแห่งชาติ
26 ธันวาคม 2557วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
28 ธันวาคม 2557วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม 2557วันสิ้นปี

ที่มา : http://calendar.kapook.com/2557/important.php
Comments