ยินดีต้อนรับ

ขอขอบคุณ
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

 

ขอเชิญร่วม

การประกวดปลากัดพื้นบ้านและปลากัดสาวยงาม

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๑

........................................................................................................................................................................
    
  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxraHJ1dGhycm18Z3g6MTZkYTY0MzQ5N2Y0MGQ2Ng

.............................................................................................................................

   ตอบได้เลยครับ แบบสอบถามความพึงพอใจนี้จะนำไปเพื่อพัฒนางานต่อไปครับ 
 แบบสอบถามนี้มี 4 ตัวบ่งชี้   ประกอบด้วย 

     1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

     2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและอนุรักษ์ด้านต่าง ๆ 

     3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

     4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย 


คลิ๊ก ตอบทั้ง หมดนะครับ......

https://docs.google.com/forms/d/1Pf8q69qNqAl41fnaTvhfJMqix_xe1r1aevu4BD2Tz40/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1IkxkFtsRRO5qLbSGrKiyU6CFDQyIFtdXw1JKDfQaelk/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1m_yn73vf7mKzSa0JF-eT08Ee_nlOY5AJne0YJLpps5U/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1cB6mIXnG6D7SKOk-dqoZa3m96hRzxHpx1z9B6VRQjvM/viewform

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
........................................................................................................................................................................

วันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2557


เมษายน 2557
1 เมษายน 2557วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน 2557วันอนุรักษ์มรดกไทย
6 เมษายน 2557วันจักรี
7 เมษายน 2557วันอนามัยโลก
13 เมษายน 2557วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / วันประมงแห่งชาติ
14 เมษายน 2557วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย
15 เมษายน 2557วันสงกรานต์
22 เมษายน 2557วันคุ้มครองโลก
25 เมษายน 2557วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร


ที่มา : http://calendar.kapook.com/2557/important.php


กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


https://plus.google.com/110330750891670813297/posts***ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์***

              [4 ตุลาคม 2555]      ระะหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555 นักเรียนเข้าอบรมโครงการพุทธบุตร ฯ.... 
             [26 กันยายน 2555] ประกาศผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555....
***ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป***


                   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตอบแบบสอบถามด้วยนะครับ........


               [19 กันยายน 2555]  ขอเชิญชวนวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ "วันมหิดล".... 


                                                                                                                                       ....อ่านข่าวทั้งหมด....
 ***ภาพกิจกรรมปี 2556***

             
                [ 8 สิงหาคม 2556]              กิจกรรม12 สิงหา มหาราชินี
                [ 1 สิงหาคม 2556]              กิจกรรมธรรมทัศนาแสงธรรมนำชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                [ 1 สิงหาคม 2556]              กิจกรรมทัศนศึกษา
                [ 18 กรกฎาคม 2556]           กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
                [ 13 มิถุนายน 2556]            กิจกรรมพิธีไหว้ครู
             [ 2 มิถุนายน 2556]              กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย
                [31 พษภาคม 2556]             กิจกรรมปล่อยปลาปลูกป่า ณ วัดโคกเปี้ยว

***ภาพกิจกรรมปี 2555***

              [4 ธันวาคม 2555]                 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
              [3 ธันวาคม 2555]                 กิจกรรมบรรพชาสามเณร
              [10 - 12 ตุลาคม 2555]         นักเรียนเข้าอบรมโครงการพุทธบุตร
               [19 กันยายน 2555]             กิจกรรมมุทิตาจิต
               [26 มิถุนายน 2555]             อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด
               [21 มิถุนายน 2555]             การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
               [21 มิถุนายน 2555]             พิธีไหว้ครู
               [2   มิถุนายน 2555]             กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย  ....ธรรมะแจกฟรี....

เชิญดาวน์โหลด และสามารถนำไปจัดพิมพ์เพื่อแจกต่อได้เลยครับ............


เล่าสู่กัน

 
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา    วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
                                        วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 แรม 1 ค่ำ เดือน 8
 
                                     นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ไปวัด ทำบุญ
                                     เวียนเทียนที่วัดใใกล้บ้านพร้อมกับผู้ปกครอง..นะครับ
             ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายวีระ  กาฬสิงห์
ครู (คศ.3)
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒฯ


นายสันติธรรม  เทพฉิม
หัวหน้างานกิจกรรม ฯ


             เป็นฝนสู่ประชา 
       จากบิดาของแผ่นดิน


Shift_Calendar

เว็บไซต์งานกิจกรรม ฯ

 

Ċ
สันติธรรม เทพฉิม,
10 ก.พ. 2555 08:12
Ċ
สันติธรรม เทพฉิม,
23 ธ.ค. 2554 07:25
Ċ
สันติธรรม เทพฉิม,
9 เม.ย. 2557 07:23
Ċ
สันติธรรม เทพฉิม,
10 ก.พ. 2555 08:14
ĉ
สันติธรรม เทพฉิม,
28 ธ.ค. 2554 04:54
ċ
๑.กราบพระรัตนตรัย.mp3
(1453k)
สันติธรรม เทพฉิม,
28 ต.ค. 2554 01:02
ċ
๒.นอบน้อมพระพุทธเจ้า.mp3
(2605k)
สันติธรรม เทพฉิม,
28 ต.ค. 2554 01:13
ċ
๓.สรรเสริญพุทธคุณ.mp3
(1971k)
สันติธรรม เทพฉิม,
28 ต.ค. 2554 01:15
ċ
๔.ชัยมงคลคาถา(บทพาหุงฯ).mp3
(15253k)
สันติธรรม เทพฉิม,
28 ต.ค. 2554 01:22