กิจกรรมที่ ๑

สวัสดีครับ  เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า 

   มาตราตัวสะกดแม่กง  (ง)  คืออะไร  มาตราตัวสะกดแม่กง (ง)  คือคำที่มี 

   เป็นตัวสะกด    เช่น  จูง   แกล้ง  แสง  ท้องทุ่ง  แข่ง   กางเกง 

 

ตัวอย่าง

การอ่านแจกลูกสะกดคำ

 

                             แสง                สอ-แอ-งอ-แสง    

                             แกล้ง              กอ-ลอ-แอ-งอ-แกลง-แกลง-ไม้โท-แกล้ง

 

 

 

                                                                  รู้แล้วมาฝึกอ่านแจกสะกดคำกันดีไหม

 

ข้อ ๑    แข่ง        .................................................................... 

                   ข้อ    กาง         ....................................................................
 
Comments