ประกาศ ครูลัดดาวัลย์
               ครูลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์  ได้ทำการเปิดเว็บไซต์  นักเรียนสามารถเข้าชมได้แล้ว และนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนรายวิชา ง20201 งานนำเสนอ ให้นักเรียนคลิกลงทะเบียนด้านล่าง


ประกาศล่าสุด

 • รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ            นายถวิล  ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลภายใต้โครงการ "คิดดี ทำดี เพ ...
  Posted Dec 21, 2011, 10:44 PM by laddawan gudeerat
 • อำลาคุณครูสองท่านของพระโขนงพิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554หัวข้อข่าว : อำลาคุณครูสองท่านของพระโขนงพิทยาลัย          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้จ ...
  Posted Dec 21, 2011, 10:41 PM by laddawan gudeerat
 • เทศน์มหาชาติ วันที่ 24-25 สิงหคาม 2554 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดกิจกรรมเทศมหาชาติ
  Posted Aug 27, 2011, 1:48 AM by laddawan gudeerat
 • ข่าวกิจกรรม         วันที่ 20-21, 27 สิงหาคม 2554 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู ภายใต้โครงการโรงเรียนที่จัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ระหว่าง โรงเรียนพระโขนงพ ...
  Posted Aug 26, 2011, 9:54 PM by laddawan gudeerat
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »
Free web Counter Log Counter powered by http://www.myusersonline.com