ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม   20001223

หน้าหลัก                เนื้อหาคำสอน                 แบบฝึกหัด                ไปบล็อก

 English version

คำศัพท์    

     อุปสรรคที่ทำให้ผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมรู้สึกท้อแท้ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  คือการไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์  เพื่อเป็นการขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านี้  เว็บไซด์นี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์  พร้อมความหมายของคำศัพท์ที่ต้องใช้ในรายวิชานี้ไว้ให้  ดังหัวข้อต่อไปนี้
(คลิกเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)